Obsada stanowisk kierowniczych pierwszym krokiem nowego dyrektora – dowiedz się, jak to zrobić

Data publikacji: 21 października 2019 r.
Poleć znajomemu
Obsada stanowisk kierowniczych pierwszym krokiem nowego dyrektora – dowiedz się, jak to zrobić

Jednym z pierwszych kroków nowego dyrektora szkoły będzie dobranie sobie odpowiedniego zespołu na stanowiskach kierowniczych. Jak obsadzić te stanowiska? Dowiesz się tego, biorąc udział w szkoleniu „Vademecum początkującego dyrektora szkoły”.

Jak obsadzić funkcje kierownicze

Zwykle wraz z zakończeniem pełnienia funkcji kierowniczej przez poprzedniego dyrektora szkoły kończą się kadencje pozostałych nauczycieli zajmujących te funkcje np. wicedyrektorów, kierowników świetlicy, czy kierowników internatu, jeżeli takie funkcje były utworzone. Tym samym nowy dyrektor najczęściej w jednej z pierwszych czynności kadrowych obsadza stanowiska kierownicze. W tym celu musi najpierw zasięgnąć – na temat konkretnego kandydata:

 • opinii organu prowadzącego,
 • rady szkoły,
 • rady pedagogicznej.

Dopiero po zasięgnięciu tych opinii dyrektor wydaje akt powołania (najczęściej w formie zarządzenia).

Co powinno znaleźć się w tym akcie? Jakie wymogi powinien spełnić nauczyciel wybierany do pełnienia funkcji kierowniczej? Na te i inne pytania odpowiedź uzyskasz, biorąc udział w szkoleniu „Vademecum początkującego dyrektora szkoły”

Szkolenie odbędzie się:

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł  + 23% VAT,  kwota brutto: 602,70 zł. Przy nadesłaniu zgłoszenia do 23 października 2019 r. (szkolenie w Warszawie) koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 390zł + 23% VAT,  kwota brutto: 479,70 zł.

Program szkolenia

Pierwsze czynności po objęciu funkcji dyrektora (obsada kadry kierowniczej):

 • jak utworzyć stanowisko kierownicze,
 • procedura obsady stanowisk kierowniczych,
 • kiedy można odwołać z funkcji kierowniczej;

 

Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

 • wymagane dokumenty,
 • weryfikacja w rejestrach,
 • zatrudnianie a RODO,
 • niezbędne badania,
 • kiedy można zwolnić nauczyciela i pracownika niepedagogicznego,
 • dopuszczalność zmiany warunków pracy;

 

Jak uregulować czas pracy nauczycieli

 • specyfice czasu pracy nauczycieli,
 • pensum łączone i uśrednione,
 • przydział godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw;

 

Kilka słów o urlopach nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

 

 • urlop w reżimie feryjnym i nieferyjnym,
 • urlop uzupełniający i zaległy
 • ekwiwalent urlopowy – kiedy wypłacamy

 

Wynagrodzenia i inne świadczenia dla nauczycieli

 • wszystko o dodatkach do wynagrodzenia
 • nagroda jubileuszowa
 • trzynastka
 • ZFŚS

 

BHP nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

 • badania lekarskie,
 • odzież i obuwie robocze,
 • jak postąpić w razie wypadku przy pracy

Odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora szkoły

 • kiedy nauczyciela pociągnąć do odpowiedzialności,
 • kiedy dyrektorowi grozi odwołanie z funkcji,
 • czy praca dyrektora podlega ocenie,
 • kiedy dyrektor odpowie za szkodę

Podstawy oceny pracy i awansu zawodowego

 • procedura oceny pracy od A do Z,
 • obowiązki dyrektora w toku stażu na wyższy stopień awansu,
 • ocena dorobku zawodowego,
 • dyrektor jako podmiot decyzyjny w sprawie awansu zawodowego

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel