Ostatni dzwonek na owoce w szkole!

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 7 listopada 2012 r.
Poleć znajomemu

9 listopada 2012 r. upływa termin na zgłoszenie się do programu „Owoce w szkole”. Szkoły, które chcą w drugim semestrze roku szkolnego 2012/2013 wziąć udział w programie, muszą do piątku złożyć oświadczenie do Agencji Rynku Rolnego.

Owoce w klasach I-III szkół  podstawowych

W drugim semestrze roku szkolnego 2012/2013 program „Owoce w szkole” obejmuje udostępnianie dzieciom uczęszczającym do klas I-III szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, jabłek, gruszek, truskawek, marchwi, rzodkiewek, papryki słodkiej, soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych w okresie od dnia 28 stycznia 2013 r. do dnia 14 czerwca 2013 r.

Zgłoszenie do 9 listopada 2012 r.!

Szkoły, które chcą wziąć udział w programie muszą zgłosić się do terenowego oddziału Agencji Rynku Rolnego. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie zawierające zobowiązanie do:

  1. prowadzenia bieżącej ewidencji dostarczanych w ramach programu owoców i warzyw;
  2. udostępniania owoców i warzyw dzieciom zgodnie ze sposobem określonym w załączniku do rozporządzenia;
  3. realizacji środków towarzyszących;
  4. przekazywania Agencji danych w zakresie niezbędnym do monitorowania realizacji programu.
Oświadczenie  składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.
    • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 sierpnia 2011 r. sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" (Dz.U. z 2011 r. , Nr 168, poz. 1012 ze zm.) - §2, §6.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel