PIP: Gmina zapłaciła nauczycielom za obowiązek pozostawania 40 godzin w tygodniu w placówce

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 22 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

10 nauczycieli otrzymało łącznie 118.100 tysięcy złotych tytułem wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe w okresie od września do grudnia 2011 r. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wykazała bowiem, że nauczyciele - wbrew przepisom - byli zobowiązani do realizowania 40-godzinnego pensum.

10 nauczycieli otrzymało łącznie 118.100 tysięcy złotych tytułem wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe w okresie od września do grudnia 2011 r. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wykazała bowiem, że nauczyciele - wbrew przepisom - byli zobowiązani do realizowania 40-godzinnego pensum.

Nauczyciel nie może być zobowiązany do pracy 40-godzin w tygodniu z uczniami

Podczas przeprowadzonej pod koniec 2012 r. kontroli w gminnym zespole przedszkoli publicznych w S., inspektor pracy stwierdził, że czas pracy nauczycieli jest zorganizowany w sposób sprzeczny z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Nauczyciele powinni realizować, zgodnie z Kartą, 22 lub 25 godzin pensum, a byli zobowiązani do pozostawania w pracy przez 40 godzin tygodniowo.

Podczas przeprowadzonej pod koniec 2012 r. kontroli w gminnym zespole przedszkoli publicznych w S., inspektor pracy stwierdził, że czas pracy nauczycieli jest zorganizowany w sposób sprzeczny z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
Podczas ponownej kontroli przeprowadzonej na początku 2013 r. stwierdzono, że wystąpienia inspektora pracy zostały zrealizowane, a nauczyciele otrzymali wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Źródło:

  • Państwowa Inspekcja Pracy
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel