Podsumowanie debat oświatowych – 10 głównych kierunków działań MEN

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 28 czerwca 2016 r.
Poleć znajomemu
Podsumowanie debat oświatowych – 10 głównych kierunków działań MEN

Przyszły rok to przygotowanie do reformy oświatowej w roku 2017/2018 – tak zapowiedziała minister edukacji narodowej na podsumowaniu debat oświatowych. W planach jest powrót do 8 klas szkoły podstawowej, z edukacją wczesnoszkolną w klasach I-IV, i 4-letniego liceum, a także zastąpienie zawodówek szkołami branżowymi. Sprawdź, co jeszcze się zmieni!

Główne zmiany w oświacie od roku szkolnego 2017/2018

Minister edukacji podsumowała ogólnopolską debatę oświatową „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel. Dobra zmiana”, na której wskazała kierunki zmian w oświacie na najbliższe lata. Od roku 2022/2023 ma funkcjonować nowa struktura nauczania, której wprowadzanie rozpocznie się już od roku szkolnego 2017/2018. Będą wdrażane m.in. następujące zmiany:

1)      przedłużenie etapu nauczania wczesnoszkolnego do klasy IV – jako poziom podstawowy, i łagodne przechodzenie uczniów z nauczania wczesnoszkolnego do przedmiotowego z tym samym wychowawcą,

2)      likwidacja gimnazjów i powrót do 8 klas szkoły podstawowej – jako poziom gimnazjalny,

3)      po szkole podstawowej możliwość wyboru nauki w:

  • 4-letnim liceum,
  • 5-letnim technikum,
  • szkole branżowej, która zastąpi szkoły zawodowe, nauka w tej szkole będzie się odbywać w systemie 3-letnim pierwszego stopnia i 2-letnim drugiego stopnia, na każdym etapie nauki w szkole branżowej będzie można podjąć pracę.
Pierwsi wychowankowie, którzy zostaną objęci reformą, to uczniowie, którzy 1 września 2017 r. rozpoczną naukę w szkołach powszechnych:
  • tegoroczne sześciolatki oraz
  • uczniowie, którzy powinni wówczas pójść do I klas gimnazjów (którzy w minionym roku chodzili do klas V szkół podstawowych) – trafią do VII klas szkół powszechnych.
W okresie przejściowym szkoła podstawowa będzie miała 7 klas, a gimnazjum – 2. Natomiast liceum w okresie przejściowym nadal będzie trwało 3 lata.

4)      w awansie zawodowym zmiany m.in. w:

  • wprowadzeniu nowego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela specjalisty,
  • wydłużeniu stażu nauczyciela o rok,
  • indywidualizacji pracy nauczyciela, która będzie zależeć od jakości pracy,

5)      zmniejszenie liczby kontroli zewnętrznych wprowadzą zmiany w ewaluacji – MEN chce o ¼ zmniejszyć liczbę pytań, na które aktualnie odpowiadają dyrektorzy podczas ewaluacji zewnętrznej, natomiast raporty podsumowujące będą bardziej czytelne i krótsze,

6)      planowany jest projekt zmiany ustawy o dochodach, który obejmie sześciolatki subwencją oświatową od 2017 r. – subwencja ma wynieść około 4.300 zł,

7)      w zakresie oceny pracy nauczyciela poprzez rozszerzenie obecnej trzystopniowej skali,

8)      szersza inwestycja w rozwój czytelnictwa – głównie z mniejszych ośrodków, w tym zwiększenie nakładów na rozwój wiejskich bibliotek,

9)      zwiększenie liczby godzin historii, a także ich urozmaicenie m.in. poprzez organizację większej liczby wycieczek do miejsc historycznych, w organizacji których ma pomagać MEN,

10)  uruchomienie programu „Aktywne tablice” – w każdej klasie mają być tablice multimedialne, które m.in. ułatwią naukę języka obcego, planowany jest również spójniejszy program nauczania języków obcych, tak żeby na trzeba było rozpoczynać nauki języka od początku po zmianie etapu edukacyjnego.

Projekt ustawy mówiący o ustroju szkolnym zapowiadany jest na jesień br.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel