Program edukacyjno-wychowawczy "Solidarna Szkoła"

Data publikacji: 24 września 2013 r.
Poleć znajomemu

Do 30 listopada 2013 r. wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą zgłosić się do udziału w programie „Solidarna Szkoła”.  Program jest elementem ogólnopolskich  obchodów 25 rocznicy pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce 4 czerwca 1989 roku, wspólnego projektu Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu „Archiwa Przełomu” 1989-1991 oraz działań podejmowanych przez Inicjatywę Razem 89.

Uczniowie - realizując projekty historyczne, społeczne i obywatelskie - będą szukali  m.in. odpowiedzi na pytania:

  • „Solidarność” - jakie są jej historia i współczesność?
  • Co to jest solidarność i w czym może się przejawiać?
  • Dlaczego solidarność jest taka ważna w życiu społecznym?
  • Co to znaczy być współodpowiedzialnym za umacnianie demokracji?  
Wszystkie działania zaplanowane w programie dostarczą uczniom wiedzy na temat przemian demokratycznych w Polsce i Europie drugiej połowy XX wieku, będą kształtować u uczniów poczucie współodpowiedzialności za umacnianie tego dziedzictwa oraz motywować ich do zaangażowania się na rzecz solidarności i demokracji.

W ramach Programu uczniowie poznają swoją społeczność lokalną: prowadzą wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji dokumentujących współczesną historię oraz lokalnymi bohaterami uczestniczącymi w budowaniu demokracji, wspólnie z nauczycielami organizują lekcje obywatelskie, opracowują solidarnościowe trasy edukacyjne, wirtualne archiwa, gry miejskie o tematyce solidarnościowej, fotoreportaże itp.

Ponadto proponujemy: lekcje demokracji online, materiały pomocnicze, wsparcie merytoryczne i metodyczne, festiwal internetowy, biblioteczkę materiałów.

Najbardziej aktywni uczestnicy Programu spotkają się na gali w nowoczesnej siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. 12 uczniów i uczennic weźmie udział w międzynarodowym spotkaniu „Szkoła Przyszłości”, w którym młodzież z Europy Środkowo-Wschodniej wymieni się doświadczeniami w budowaniu demokracji w ich kraju.

Zgłoszenia do programu są przyjmowane do 30 listopada poprzez formularz internetowy:
http://www.ceo.org.pl/pl/koss/form/zgloszenia-do-programu-solidarna-szkola
Dodatkowych informacji o programie udziela:
Kamila Zaborowska
tel. 22 659 62 05 wew. 118
email: [email protected]

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel