Program "Owoce w szkole" - jeszcze w tym roku szkolnym

Data publikacji: 13 maja 2011 r.
Poleć znajomemu

Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole” wchodzi jeszcze w tym roku szkolnym. Rozporządzenie wprowadza obowiązek dla dyrektora szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który podjął decyzję o dobrowolnym przystąpieniu do programu „Owoce w szkole”, zrealizowania przez szkołę co najmniej dwóch zajęć w każdym semestrze roku szkolnego wzbogacających wiedzę uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych - w ramach edukacji przyrodniczej lub wychowania fizycznego.

Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole” wchodzi jeszcze w tym roku szkolnym. Rozporządzenie wprowadza obowiązek dla dyrektora szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który podjął decyzję o dobrowolnym przystąpieniu do programu „Owoce w szkole”, zrealizowania przez szkołę co najmniej dwóch zajęć w każdym semestrze roku szkolnego wzbogacających wiedzę uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych - w ramach edukacji przyrodniczej lub wychowania fizycznego.

Upowszechnianie wiedzy o programie - zadanie dyrektora szkoły

Dyrektorzy szkół mogą upowszechniać wiedzę o programie „Owoce w szkole” poprzez:

  • zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji propagujących zdrowe nawyki żywieniowe, w tym m.in. korzyści wynikające ze zwiększonego spożycia warzyw i owoców,
  • organizowanie uczniom prac w ogrodzie podczas zajęć z obszaru edukacji przyrodniczej lub wychowania fizycznego, co najmniej raz w semestrze,
  • organizowanie wycieczek do gospodarstwa rolnego lub zakładu przetwórstwa owoców i warzyw w ramach edukacji przyrodniczej, co najmniej raz w etapie edukacji wczesnoszkolnej,
  • promowanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się dzieci poprzez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji lub wydawanie gazetek.
Dyrektorzy przekazują informację ze zrealizowanych działań Agencji Rynku Rolnego

Rozporządzenie zobowiązuje dyrektorów szkół do opracowania i przekazania informacji o zrealizowanych w danym roku szkolnym działaniach do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły.

Informacje mają być składane na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego, w terminie do 31 października roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym realizowany był program „Owoce w szkole”.
Cel programu: zapobieganie otyłości wśród dzieci

Program „Owoce w szkole” ma na celu zapobieganie wzrastającemu udziałowi osób z nadwagą i otyłością wśród dzieci, a także wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowane nieodpowiednią dietą, w tym niskim spożyciem owoców i warzyw.

Cele i założenia programu „Owoce w szkole” są kompatybilne z treścią nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej, dzięki czemu nauczyciele mogą wzbogacać program nauczania dwóch wymienionych wyżej obszarów edukacyjnych, o treści związane z odpowiednim odżywianiem się, ze szczególnym uwzględnieniem regularnego spożywania warzyw i owoców.
Rozporządzenie wchodzi w życie jeszcze w tym roku szkolnym

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Uzasadnione jest to tym, że realizacja środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole” dotyczy również trwającego obecnie roku szkolnego 2010/2011.

Aby szkoła miała możliwość zorganizowania dwóch zajęć wzbogacających wiedzę uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych w bieżącym semestrze, konieczne jest aby przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie w skróconym terminie.
Źródło informacji:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel