Program "Owoce w szkole" - jeszcze w tym roku szkolnym

Data publikacji: 13 maja 2011 r.
Poleć znajomemu

Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole” wchodzi jeszcze w tym roku szkolnym. Rozporządzenie wprowadza obowiązek dla dyrektora szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który podjął decyzję o dobrowolnym przystąpieniu do programu „Owoce w szkole”, zrealizowania przez szkołę co najmniej dwóch zajęć w każdym semestrze roku szkolnego wzbogacających wiedzę uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych - w ramach edukacji przyrodniczej lub wychowania fizycznego.

Upowszechnianie wiedzy o programie - zadanie dyrektora szkoły

Dyrektorzy szkół mogą upowszechniać wiedzę o programie „Owoce w szkole” poprzez:

  • zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji propagujących zdrowe nawyki żywieniowe, w tym m.in. korzyści wynikające ze zwiększonego spożycia warzyw i owoców,
  • organizowanie uczniom prac w ogrodzie podczas zajęć z obszaru edukacji przyrodniczej lub wychowania fizycznego, co najmniej raz w semestrze,
  • organizowanie wycieczek do gospodarstwa rolnego lub zakładu przetwórstwa owoców i warzyw w ramach edukacji przyrodniczej, co najmniej raz w etapie edukacji wczesnoszkolnej,
  • promowanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się dzieci poprzez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji lub wydawanie gazetek.
Dyrektorzy przekazują informację ze zrealizowanych działań Agencji Rynku Rolnego

Rozporządzenie zobowiązuje dyrektorów szkół do opracowania i przekazania informacji o zrealizowanych w danym roku szkolnym działaniach do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły.

Informacje mają być składane na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego, w terminie do 31 października roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym realizowany był program „Owoce w szkole”.
Cel programu: zapobieganie otyłości wśród dzieci

Program „Owoce w szkole” ma na celu zapobieganie wzrastającemu udziałowi osób z nadwagą i otyłością wśród dzieci, a także wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowane nieodpowiednią dietą, w tym niskim spożyciem owoców i warzyw.

Cele i założenia programu „Owoce w szkole” są kompatybilne z treścią nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej, dzięki czemu nauczyciele mogą wzbogacać program nauczania dwóch wymienionych wyżej obszarów edukacyjnych, o treści związane z odpowiednim odżywianiem się, ze szczególnym uwzględnieniem regularnego spożywania warzyw i owoców.
Rozporządzenie wchodzi w życie jeszcze w tym roku szkolnym

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Uzasadnione jest to tym, że realizacja środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole” dotyczy również trwającego obecnie roku szkolnego 2010/2011.

Aby szkoła miała możliwość zorganizowania dwóch zajęć wzbogacających wiedzę uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych w bieżącym semestrze, konieczne jest aby przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie w skróconym terminie.
Źródło informacji:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel