Projekty edukacyjne ze środków UE - NIK kontra MEN

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 22 października 2013 r.
Poleć znajomemu

Na stronie resortu edukacji została opublikowana grafika, która prezentuje wykorzystanie środków z Unii na rozwój edukacji w Polsce. Następnego dnia Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki przeprowadzonego badania, z którego wynika, że środki z UE na projekty edukacyjne są źle wykorzystywane, a ministerstwo nie ma koncepcji na ich spożytkowanie.

NIK źle ocenia wydatkowanie środków UE na edukację

Najwyższa Izba Kontroli objęła audytem 21 projektów edukacyjnych, realizowanych w ramach priorytetu Wysoka jakość systemu oświaty”. Izba negatywnie oceniła kolejne zmiany wprowadzane przez MEN, zwłaszcza dotyczące lokowania środków, lecz nie tylko. Od początku wdrażania priorytetu do 30 września 2012 r. modyfikacje wprowadzono do 30 spośród 40 projektów systemowych. W 14 przypadkach zmieniano beneficjentów, w 17 terminy realizacji, a w 21 wysokość lokowanych środków. Zdaniem NIK takie działania Ministerstwa wskazują na brak jasno określonej koncepcji wykorzystania środków unijnych, a także nieumiejętne rozpoznanie potrzeb beneficjentów.

„Do połowy bieżącego roku większość projektów mających usprawnić polski system oświaty nie była w pełni zrealizowana. Zbyt wolno przebiega proces wykorzystania środków UE przeznaczonych na ten cel. W ocenie NIK Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma jasno określonej strategii spożytkowania tych pieniędzy.”

MEN chwali się 2,75 mld euro otrzymanymi na edukację

Na dzień przed zaprezentowaniem wyników kontroli NIK , na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano grafikę, która prezentuje wysokość otrzymanych środków oraz sposób ich wykorzystania. Widać,  że zdaniem resortu edukacji, otrzymane środki są efektywnie wykorzystywane.

jpg_500

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel