Rodzice dzieci sześcioletnich mogą jeszcze zapisać je do szkoły!

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 24 sierpnia 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

MEN informuje, że rekrutacja do szkół podstawowych na rok 2012/2013 jeszcze się nie zakończyła - do końca sierpnia rodzice mogą podjąć lub zmienić decyzję i nawet teraz - zamiast do przedszkola, zapisać dziecko sześcioletnie do pierwszej klasy. Zmiana decyzji jest możliwa również w sytuacji, gdy dziecko zostało już zapisane do przedszkola.

Jak zapisać sześciolatka do szkoły?

Wystarczy zgłosić się do dyrektora szkoły, któremu decyzję o przyjęciu dziecka do pierwszej klasy umożliwiają przepisy ustawy o systemie oświaty.

Co zyska sześciolatek idąc do pierwszej klasy?

Będzie mógł aktywnie zdobywać wiedzę dostosowaną do wieku oraz indywidualnych zdolności, rozwijać dotychczasowe zainteresowania i talenty oraz odkrywać nowe. Będzie miał możliwość uczyć się języka obcego w ramach obowiązkowych zajęć, stawać się bardziej samodzielnym, odważnym i pewnym siebie, uczyć się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, rozwijać umiejętność rozwiązywania problemów i współpracy w grupie.

Czy moje dziecko jest gotowe, by pójść do szkoły?

Przed podjęciem decyzji warto obserwować, jak dziecko zachowuje się w różnych sytuacjach życiowych - w przedszkolu i w domu. Trzeba słuchać jak mówi, przyglądać się, jakie czyni postępy. Całościowe spojrzenie na dziecko pomaga rodzicowi odpowiedzieć na pytanie, na ile chętnie sześciolatek będzie się uczyć, uważać podczas zajęć, zgodnie bawić się z innymi dziećmi, a także, czy samodzielnie ubierze się.

Na co zwrócić uwagę wybierając szkołę?

Warto, aby każdy rodzic zainteresowany zapisaniem dziecka sześcioletniego do szkoły odwiedził wybraną placówkę. Przy wyborze szkoły warto zwrócić uwagę na odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni w szkole, wydzielenie w klasie części edukacyjnej i rekreacyjnej, zagospodarowanie terenu wokół szkoły, organizację pracy świetlicy szkolnej, możliwość skorzystania z posiłku, a także atmosferę panującą w szkole. Przy podejmowaniu ostatecznej decyzji warto brać pod uwagę opinie rodziców dzieci, które uczęszczają już do tej szkoły.

Gdzie szukać dodatkowych informacji na temat edukacji dzieci sześcioletnich?

U pracowników samorządów gminnych, którzy zarządzają edukacją i dobrze znają specyfikę najbliższego otoczenia oraz na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji - znajdują się tam specjalnie przygotowane przez ekspertów informacje dotyczące funkcjonowania dziecka sześcioletniego w szkole i przedszkolu: www.6latek.ore.edu.pl

Czy trzeba mieć zaświadczenie, aby zapisać sześciolatka do pierwszej klasy?

Od roku szkolnego 2009/2010 dzieci w wieku 6-lat zyskały możliwość nauki w pierwszej klasie bez specjalnych, wymaganych wcześniej zaświadczeń. W tym samym roku zaczęła obowiązywać nowa podstawa programowa, uwzględniająca możliwości i potrzeby edukacyjne dzieci sześcioletnich. Tę samą podstawę, przygotowaną dla sześciolatków realizują dzieci, których rodzice zapisali do klas pierwszych w wieku lat siedmiu. Dziecko rozpoczynające naukę szkolną jako 6-latek, przechodząc kolejne etapy edukacji będzie realizowało również nową podstawę programową dostosowaną do swoich możliwości.

Źródło:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel