Rodzice korzystają z e-dziennika za darmo

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 17 grudnia 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dokumentacji przebiegu nauczania, w tym do e-dzienników, w zakresie dotyczącym ich dzieci. Pobieranie opłat od rodziców za dostęp do dziennika elektronicznego jest niezgodne z prawem.

Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dokumentacji przebiegu nauczania, w tym do e-dzienników, w zakresie dotyczącym ich dzieci. Pobieranie opłat od rodziców za dostęp do dziennika elektronicznego jest niezgodne z prawem.

Rodzice mają prawo do bezpłatnego korzystania z e-dzienników

Do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęła interpelacja poselska w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Czy szkoły mogą pobierać od rodziców uczniów opłaty za korzystanie z dziennika szkolnego w wersji elektronicznej? Odpowiedź MEN jest jednoznaczna: „Zgodnie z obowiązującym prawem prowadzenie w szkole dziennika elektronicznego odbywa się za zgodą organu prowadzącego szkołę. Wydanie takiej zgody wiąże się między innymi z tym, że w planie finansowym szkoły muszą być zagwarantowane środki na prowadzenie e-dziennika. Pobieranie opłat od rodziców za dostęp do e-dziennika jest niezgodne z prawem.”

Nie ma podstaw prawnych do pobierania od rodziców opłat za prowadzenie w szkole dziennika elektronicznego.

Źródło informacji:

  • Interpelacja Poseł Beaty Mazurek nr 10427
  • Odpowiedź na interpelację Joanny Berdzik - podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel