RPD: Uczeń może skończyć szkołę przed 18. rokiem życia - co wtedy?

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 15 maja 2014 r.
Poleć znajomemu

Przepisy nakładają obowiązek nauki do 18. roku życia. Po objęciu obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich i umożliwienie rozpoczęcia nauki w szkole 5-latkom może dojść do sytuacji, w której będą one kończyły naukę w szkole ponadgimnazjalnej przed osiągnięciem pełnoletniości. Na ten problem zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka.

Obowiązek szkolny vs. obowiązek nauki

Każdy ma prawo do nauki u nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa, jak stanowi art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Analogiczny zapis został wprowadzony do art. 15 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się:

1) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej;

2) przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Ponadto uczeń, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej (art. 16 ust. 5a i ust. 5c UoSO).

Od 1 września 2014 r. obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat (art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1 UoSO).

W świetle powyższych przepisów może powstać sytuacja, w której uczeń zakończy naukę w szkole ponadgimnazjalnej przed ukończeniem 17. roku życia, a nie będzie chciał kontynuować nauki w szkole wyższej. Na ten problem zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka, prosząc Minister Edukacji Narodowej o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Źródło:

 • wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2014 r. (ZEW/500/22-1/2014/MP).

 • Opracowanie: Anna Trochimiuk

  Sprawdź inne nasze serwisy

  Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

  Strona używa plików cookies.
  Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
  Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
  wiper-pixel