RPO: Lepiej być karanym niż oskarżonym - absurdy konkursu na dyrektora szkoły

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 3 października 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Przepisy określające zasady konkursu na stanowisko dyrektora szkoły są niespójne z Kartą Nauczyciela i mogą prowadzić do złamania konstytucyjnej zasady równości. W obecnym stanie prawnym, lepiej być skazanym na przestępstwo popełnione nieumyślnie, niż o nie oskarżonym. Osoba karana za takie przestępstwo ma bowiem prawo udziału w konkursie na dyrektora szkoły, a oskarżona nie.

Nie ma wyroku = nie ma winy

 „Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu”. Jest to jedna z naczelnych zasad postępowania karnego, wynikająca wprost z Konstytucji. Zasada ta, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, może być łamana przez przepisy rozporządzenia regulujące warunki udziału w konkursie na dyrektora szkoły.

Oskarżony nie ma prawa wziąć udziału w konkursie

Jednym z dokumentów, które musi złożyć kandydat na dyrektora szkoły jest oświadczenie, że przeciwko niemu nie toczy się postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowania dyscyplinarne (§1 ust. 2 pkt 4 lit. g rozporządzenia MEN z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły). Należy mieć na uwadze, że chodzi tu zarówno o przestępstwa umyślne, jak i nieumyślne. Choć przestępstwa nieumyślne stanowią mniejszość w Kodeksie karnym, są to przestępstwa często występujące w praktyce tj. np. wypadki drogowe.

Skazany za nieumyślne przestępstwo może zostać dyrektorem szkoły

Wśród dokumentów dostarczanych przez kandydata na dyrektora szkoły powinno znaleźć  się także oświadczenie, że nie był on skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (§1 ust. 2 pkt 4 lit. h ww. rozporządzenia; §1 pkt 7 rozporządzenia MEN z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora). W konsekwencji„w przypadku osoby, przeciwko której toczy się postępowanie w sprawie nieumyślne przestepstwa ściganego z oskarżenia publicznego dochodzi zatem do sytuacji, w której oskarżenie o popełnienie przestępstwa uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie, zaś prawomocny wyrok skazujący za popełnienie tego samego czynu nie jest przesłanką ograniczenia dostępu do konkursu” - zwaraca uwagę Rzecznik.

Rzecznik zwrócił się do resortu edukacji z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie tych niespójnych i prawdopodobnie niekonstytucyjnych przepisów.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel