RPO: Nie można żądać oświadczeń o nieuczestniczeniu w lekcji religii

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 25 listopada 2013 r.
Poleć znajomemu

Do Rzecznika Praw Obywatelskich kierowane są skargi na dyrektorów szkół i przedszkoli, którzy corocznie żądają od rodziców uczniów oświadczenia, że dziecko nie będzie uczestniczyło w lekcjach religii. Zdaniem Rzecznika, to postępowanie jest niezgodne z przepisami prawa oświatowego i może być niezgodne z Konstytucją.

Można wymagać tylko oświadczenia o chęci uczestniczenia w lekcjach religii

Zgodnie z §1 rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania lekcji religii, rodzice niepełnoletnich uczniów lub sami pełnoletni uczniowie składają oświadczenie o chęci uczestniczenia w lekcjach religii. Przepisy nie przewidują sytuacji odwrotnej tj. takiej, w której należy zawiadamiać o tym, że uczeń na religię chodził nie będzie. Co więcej, nawet chęć uczęszczania na religię powinna być wyrażona jednorazowo - bez konieczności corocznego składania oświadczenia w tej sprawie. Bezprawną praktyką nauczycieli religii jest także wpisywanie nieobecności uczniom, których rodzice nie złożyli oświadczenia, że ich dziecko nie będzie korzystać z katechezy.

„Domaganie się od rodziców, by składali oświadczenie, iż ich dziecko nie będzie uczestniczyć w lekcjach religii może być odebrane jako forma dyskryminacji ze względu na przekonania religijne bądź bezwyznaniowość” oraz może uznane za naruszenie art. 53 ust. 7 Konstytucji, który zabrania zobowiązywania do ujawniania swoich przekona religijnych lub wyznaniowych - podkreśla Rzecznik.

Rzecznik Praw Obywatelskich, Irena Lipowicz, zwróciła się z prośbą do Minister Edukacji Narodowej o zwrócenie uwagi kuratorom oświaty, a za ich pośrednictwem dyrektorom szkół konieczność stosowania obowiązujących przepisów dotyczących tej materii.

Źródło:

  • Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 2013 r. (RPO 601727-1/08/KJ).
Opracowanie: Anna Trochimiuk
Słowa kluczowe:
religia w szkolezz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel