RPO: Niski poziom uczniów wracających zza granicy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 15 maja 2013 r.
Poleć znajomemu

Na problem w dostępie do placówek oświatowych poza granicami Polski prowadzących zajęcia w języku polskim i realizujących, przynajmniej w wymiarze uzupełniającym, polską podstawę programową kształcenia ogólnego zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wielu punktom konsultacyjnym grozi likwidacja

Rodzicie dzieci  uczęszczających  do  szkolnych punktów  konsultacyjnych zwracają w szczególności uwagę na zmianę §7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli  polskich czasowo przebywających za granicą, zgodnie z którą minimalna liczba uczniów w punkcie konsultacyjnym została podniesiona z 30 do 50. W efekcie wielu punktom konsultacyjnym grozi likwidacja.

Uczniowie będą mogli kontynuować naukę jedynie w uspołecznionych placówkach (taka propozycja  została zawarta w wydanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Planie współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r.") lub skorzystać z możliwości kształcenia na odległość (kształcenie na odległość prowadzone jest przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą).
Zdaniem Rzecznika nie ulega wątpliwości, że nauka na odległość nie jest w stanie zastąpić rzeczywistego kontaktu z nauczycielami. System zadań i okresowych prac pisemnych nie sprzyja rozwijaniu umiejętności posługiwania się językiem polskim w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Nie służy także efektywnej nauce języka polskiego tych uczniów, którzy znają go w niewielkim stopniu.
Niski poziom uczniów powracających do kraju

Zdaniem dyrektorów szkół i organów nadzoru pedagogicznego, uczniowie powracający do Polski po dłużej obecności za granicą niedostatecznie znają język polski, polską historię i literaturę, a także naukowe słownictwo. Uniemożliwia im to uzyskiwania dobrych wyników w nauce po powrocie do kraju.

System nauki za granicą powinien sprzyjać powracaniu do kraju

Polskie władze powinny prowadzić politykę sprzyjającą podejmowaniu decyzji o powrocie z emigracji do Polski. Osoby, które zdecydowały się na powrót powinny móc liczyć na  możliwość  szybkiego  uregulowania swojej sytuacji prawnej i podjęcia pracy czy nauki zgodnie własnymi kwalifikacjami i umiejętnościami, także tymi zdobytymi za granicą. Obowiązek prowadzenia takiej polityki wynika z Konstytucji, ale jest także zgodny z demograficznym i ekonomicznym interesem Polski. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wiele młodych osób opuściło kraj w celach edukacyjnych lub w poszukiwaniu pracy. Skala zjawiska, a także  fakt,  że dotyczy ono w szczególności osób dopiero rozpoczynających karierę  zawodową  lub naukową i  dopiero zakładających rodziny, sprawiają,  że ma ono zauważalny, niekorzystny wpływ na sytuację Polski. W dłuższej perspektywie może prowadzić do zahamowania rozwoju gospodarczego, spadku innowacyjności  gospodarki  czy  kryzysu  systemu ubezpieczeń społecznych (opartego na zasadzie solidarności pokoleń). Takie zagrożenie, w moim przekonaniu, uzasadnia prowadzenie aktywnej polityki ułatwiania powrotu do kraju tym osobom, które zdecydowały się na taki krok.

Źródło:

  • Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2013 r. (RPO - 725408 - I/13/NC).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel