RPO: Zagraniczni uczniowie mają problem z ulgowymi przejazdami komunikacją miejską

Data publikacji: 17 marca 2014 r.
Poleć znajomemu

Uczniowie realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach i przedszkolach poza granicami kraju oraz w szkołach przy przedstawicielstwach państw obcych w Polsce natrafiają na trudności w związku z korzystaniem z ulgowych przejazdów komunikacją miejską - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Problemy z korzystanie z ulg w komunikacji miejskiej

W Polsce brakuje jednoznacznych uregulowań prawnych odnośnie uprawnień do przejazdów ulgowych komunikacją miejską, jak i komunikacją zbiorową dla uczniów oraz wymaganych dokumentów uprawniających do tych przejazdów - wynika ze skarg jakie spływają do Rzecznika Praw Obywatelskich. Na problemy z korzystaniem z ulgowych przejazdów komunikacją miejską natrafiają uczniowie realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach i przedszkolach poza granicami kraju oraz w szkołach przy przedstawicielstwach państw obcych w Polsce. Z napływających do RPO skarg wynika, że na problemy w tym zakresie napotykają również uczniowie tzw. szkół międzynarodowych w Polsce.

Problem ten dotyczy także, poza uprawnieniami do przejazdów ulgowych środkami komunikacji miejskiej, przejazdów środkami komunikacji zbiorowej w odniesieniu do uczniów będących obywatelami polskimi, ale uczących się poza granicami kraju.

Problem z jednolitym wzorem legitymacji

Kwestia przejazdów komunikacją miejską to zagadnienie normowane obecnie jedynie przez władze samorządowe w zakresie ich uprawnień do tworzenia prawa miejscowego. Jedynym, powtarzającym się w przepisach prawa miejscowego wobec osób uczących się, wymogiem jest obowiązek okazania legitymacji szkolnej. Wzór legitymacji szkolnej został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Jednak legitymacje zgodne z tym wzorem otrzymują jedynie uczniowie uczęszczający do szkół polskiego systemu oświaty.

Prawo musi być takie samo dla wszystkich

Z wyjaśnień przedstawionych rzecznikowi wynika, że brak jest porozumienia między poszczególnymi członkami Rady Ministrów. Niezbędnym jest więc podjęcie działań na rzecz dokonania skutecznych uzgodnień międzyresortowych - twierdzi Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. Należy zapewnić równoprawne traktowanie wszystkich uczniów bez względu na miejsce zamieszkania, rodzaj szkoły czy organ prowadzący szkołę - dodaje.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o zarządzenie uzgodnienia stanowisk członków Rady Ministrów w przedstawionej kwestii.

Źródło:

Opracowanie: Wioleta Szczygielska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel