Szkoła bliższa prawu - rozwijanie postaw obywatelskich poprzez doskonalenie nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 2 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

80 nauczycieli wiedzy o społeczeństwie oraz dyrektorów szkół z powiatu poznańskiego będzie miała możliwość wzięcia udziału w nowatorskim projekcie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących lub chcących uczyć młodzież prawa.

Nieobowiązkowe zajęcia prawa dla uczniów

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu od lat czyni starania aby aktywnie włączyć samorząd radcowski w przygotowanie i realizowanie programu edukacji prawnej młodzieży na wszystkich poziomach edukacji. Izba zainicjowała w Krajowej Radzie Radców Prawnych dyskusję na temat wprowadzenia prawa do szkół. W lutym br. minister sprawiedliwości wspólnie z ministrem edukacji i reprezentantami samorządów prawniczych wprowadzają do szkół średnich nieobowiązkowe godziny prawa, które będą prowadzone przez prawników. Ale to zdecydowanie za mało.

Projekt dla nauczycieli WOS i dyrektorów szkół

Dziś pewne elementy prawa są obecne w wykładanej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych „Wiedzy o społeczeństwie”. Jednakże występują one w wymiarze cząstkowym. Dziekan Rady OIRP w Poznaniu Krystyna Babiak uważa, że nauka prawa może być dla nauczycieli, i dla uczniów zajęciem fascynującym. O prawie można w ciekawy sposób mówić i pisać. OIRP w Poznaniu przygotowała nowatorski program „Szkoła bliższa prawu - rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli”, który skierowany jest do nauczycieli uczących wiedzy o społeczeństwie oraz dyrektorów i wychowawców gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Założeniem rocznego programu jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”(WoS) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

OIRP pragnie aby zajęcia z prawa prowadzili w szkołach nauczyciele i wychowawcy merytorycznie i metodycznie do nich przygotowani. Wyposażeni w wiedzę z zakresu prawa stosowanego i najnowszą metodykę prowadzenia zajęć przekazaną im przez praktyków prawa i ekspertów metod nauczania szkolnego.
W ramach projektu - wykłady i warsztaty

Projekt OIRP „Szkoła bliższa prawu - rozwijanie postaw obywatelskich poprzez doskonalenie nauczycieli” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działalnie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - adresowany jest do 80 nauczycieli uczących lub chcących w przyszłości uczyć prawa i postaw obywatelskich w ramach przedmiotu Wiedzy o Społeczeństwie i Podstaw przedsiębiorczości oraz wychowawców i dyrektorów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych w powiecie poznańskim. Zakłada się, że projekt poprzez doskonalenie nauczycieli, zwiększenie ich potencjału tj. nabycie nowych kompetencji
i umiejętności dydaktycznych wpłynie zdecydowanie na wzrost wiedzy prawnej i postaw obywatelskich u uczniów.

W ramach projektu nauczyciele będą mogli skorzystać m.in. z:

  • 120 godzin kursu doskonalącego, który łączyć będzie przekazywanie wiedzy prawnej z kształceniem umiejętności i rozwijaniem postaw obywatelskich. Treści i formy wzbogacą i pogłębią wiedzę nauczycieli z zakresu prawa, rozszerzą świadomość prawną z nauczanych zagadnień obejmujących życie społeczne, polityczne i gospodarcze i rozwiną postawy obywatelskie.
  • 40 godzin warsztatów pedagogicznych poświęconych doskonaleniu indywidualnego warsztatu pracy, umiejętności wychowawczych, w tym świadomego kierowania zespołem, motywowania do stosowania strategii, form technik nauczania oraz podejmowania różnorodnych inicjatyw społecznych w szkole i poza szkołą
  • 40 godzin warsztatów sztuki komunikacji interpersonalnej. Zajęcia rozwijające komunikację interpersonalną, zwiększą umiejętności skutecznego budowania relacji z uczniem, poprawią funkcjonowanie, motywację i elastyczność komunikacji na linii nauczyciel-uczeń.
Projekt realizowany będzie od 31 marca 2013 do 30 marca 2014 roku w siedzibie OIRP
w Poznaniu.

Źródło:

  • Strona internetowa Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu (http://poznan.oirp.pl/).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel