Szkoła bliższa prawu - rozwijanie postaw obywatelskich poprzez doskonalenie nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 2 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

80 nauczycieli wiedzy o społeczeństwie oraz dyrektorów szkół z powiatu poznańskiego będzie miała możliwość wzięcia udziału w nowatorskim projekcie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących lub chcących uczyć młodzież prawa.

80 nauczycieli wiedzy o społeczeństwie oraz dyrektorów szkół z powiatu poznańskiego będzie miała możliwość wzięcia udziału w nowatorskim projekcie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących lub chcących uczyć młodzież prawa.

Nieobowiązkowe zajęcia prawa dla uczniów

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu od lat czyni starania aby aktywnie włączyć samorząd radcowski w przygotowanie i realizowanie programu edukacji prawnej młodzieży na wszystkich poziomach edukacji. Izba zainicjowała w Krajowej Radzie Radców Prawnych dyskusję na temat wprowadzenia prawa do szkół. W lutym br. minister sprawiedliwości wspólnie z ministrem edukacji i reprezentantami samorządów prawniczych wprowadzają do szkół średnich nieobowiązkowe godziny prawa, które będą prowadzone przez prawników. Ale to zdecydowanie za mało.

Projekt dla nauczycieli WOS i dyrektorów szkół

Dziś pewne elementy prawa są obecne w wykładanej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych „Wiedzy o społeczeństwie”. Jednakże występują one w wymiarze cząstkowym. Dziekan Rady OIRP w Poznaniu Krystyna Babiak uważa, że nauka prawa może być dla nauczycieli, i dla uczniów zajęciem fascynującym. O prawie można w ciekawy sposób mówić i pisać. OIRP w Poznaniu przygotowała nowatorski program „Szkoła bliższa prawu - rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli”, który skierowany jest do nauczycieli uczących wiedzy o społeczeństwie oraz dyrektorów i wychowawców gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Założeniem rocznego programu jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”(WoS) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.

OIRP pragnie aby zajęcia z prawa prowadzili w szkołach nauczyciele i wychowawcy merytorycznie i metodycznie do nich przygotowani. Wyposażeni w wiedzę z zakresu prawa stosowanego i najnowszą metodykę prowadzenia zajęć przekazaną im przez praktyków prawa i ekspertów metod nauczania szkolnego.
W ramach projektu - wykłady i warsztaty

Projekt OIRP „Szkoła bliższa prawu - rozwijanie postaw obywatelskich poprzez doskonalenie nauczycieli” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działalnie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - adresowany jest do 80 nauczycieli uczących lub chcących w przyszłości uczyć prawa i postaw obywatelskich w ramach przedmiotu Wiedzy o Społeczeństwie i Podstaw przedsiębiorczości oraz wychowawców i dyrektorów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych w powiecie poznańskim. Zakłada się, że projekt poprzez doskonalenie nauczycieli, zwiększenie ich potencjału tj. nabycie nowych kompetencji
i umiejętności dydaktycznych wpłynie zdecydowanie na wzrost wiedzy prawnej i postaw obywatelskich u uczniów.

W ramach projektu nauczyciele będą mogli skorzystać m.in. z:

  • 120 godzin kursu doskonalącego, który łączyć będzie przekazywanie wiedzy prawnej z kształceniem umiejętności i rozwijaniem postaw obywatelskich. Treści i formy wzbogacą i pogłębią wiedzę nauczycieli z zakresu prawa, rozszerzą świadomość prawną z nauczanych zagadnień obejmujących życie społeczne, polityczne i gospodarcze i rozwiną postawy obywatelskie.
  • 40 godzin warsztatów pedagogicznych poświęconych doskonaleniu indywidualnego warsztatu pracy, umiejętności wychowawczych, w tym świadomego kierowania zespołem, motywowania do stosowania strategii, form technik nauczania oraz podejmowania różnorodnych inicjatyw społecznych w szkole i poza szkołą
  • 40 godzin warsztatów sztuki komunikacji interpersonalnej. Zajęcia rozwijające komunikację interpersonalną, zwiększą umiejętności skutecznego budowania relacji z uczniem, poprawią funkcjonowanie, motywację i elastyczność komunikacji na linii nauczyciel-uczeń.
Projekt realizowany będzie od 31 marca 2013 do 30 marca 2014 roku w siedzibie OIRP
w Poznaniu.

Źródło:

  • Strona internetowa Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu (http://poznan.oirp.pl/).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel