TALIS 2013 - międzynarodowe badanie nauczania i uczenia się

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 22 stycznia 2013 r.
Poleć znajomemu

W styczniu rozpoczęła się rekrutacja szkół do badania TALIS 2013. W Polsce badanie obejmie nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Cel badania TALIS 2013

Badanie w  2013 roku ma dostarczyć informacji na temat nauczycieli, nauczania i wpływu, jaki nauczyciele mają na proces uczenia się uczniów, w tym informacji do międzynarodowych porównań systemów edukacyjnych. Program umożliwia nauczycielom i dyrektorom szkół wniesienie swojego wkładu w analizę sytuacji w oświacie oraz rozwój polityki edukacyjnej. Mają oni szansę wyrazić własne zdanie na temat możliwości rozwoju zawodowego, przekonań i praktyk w zakresie nauczania, oceny pracy nauczycieli i informacji zwrotnej od osób i organów oceniających, skierowanej do dyrektorów i nauczycieli, a także innych zagadnień dotyczących kwestii przywództwa i zarządzania szkołą, klimatu szkoły.

Czego dowiemy się z wyników badania

Badanie TALIS pozwoli na porównanie sytuacji i problemów polskich nauczycieli i dyrektorów z sytuacją kadry pedagogicznej z innych krajów oraz odpowie na następujące pytania:

  • Kim są polscy nauczyciele i dyrektorzy (w odniesieniu do takich charakterystyk jak: płeć, wiek, status zatrudnienia i staż pracy, wykształcenie)?
  • Jakie są przekonania nauczycieli o nauczaniu i praktykach pedagogicznych stosowanych
  • na lekcjach?
  • W jaki sposób nauczyciele doskonalą się zawodowo?
  • W jakich warunkach pracują polscy nauczyciele i dyrektorzy (jakie są zasoby i wyposażenie
  • szkół)?
  • W jaki sposób oceniane są polskie szkoły i nauczyciele?
  • Jaki jest klimat szkoły i poczucie satysfakcji z pracy nauczycieli?
  • Jakie style kierowania można zaobserwować w pracy dyrektorów polskich szkół?
Każde państwo biorące udział w badaniu opracuje raport krajowy, a dodatkowo przygotowany zostanie raport międzynarodowy.

20 nauczycieli z każdej szkoły i dyrektor rozwiązują test online

W ramach badania TALIS w Polsce będą badani nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W ramach każdej szkoły losowanych jest ok. 20 nauczycieli (w zależności od liczebności kadry pedagogicznej). Udział w badaniu polega na wypełnieniu przez nich oraz przez dyrektora kwestionariusza on-line lub w formie papierowej. Jego wypełnienie w badaniu w 2013 r. zajmie ok. 45 minut. Kwestionariusze - inne dla dyrektorów i nauczycieli - są przygotowywane przez zespół międzynarodowych ekspertów, konsultowane z przedstawicielami krajów biorących udział w badaniu, a także organizacjami nauczycielskimi, w szczególności z Komitetem Doradczym ds. Związków Zawodowych przy OECD.

W Polsce badanie TALIS koordynowane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych. Dyrektorzy szkół wylosowanych do badania będą proszeni o wyznaczenie Koordynatora Szkolnego, którego zadaniem będzie sporządzenie wykazu wszystkich nauczycieli zatrudnionych w danej szkole, a następnie dostarczenie materiałów do ok. 20 wylosowanych nauczycieli i zachęcenie ich do wypełnienia kwestionariusza.

Harmonogram badania

Styczeń 2013 roku - rekrutacja szkół do badania.

Luty/marzec 2013 roku - wypełnianie kwestionariuszy przez dyrektorów i nauczycieli.

Czerwiec 2014 roku - raport międzynarodowy TALIS 2013.

Grudzień 2014 roku - raport krajowy TALIS 2013.

Więcej informacji w broszurze, którą można pobrać klikając tutaj.

Źródło informacji:

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel