Temat: Lekcja na przyszłość

Data publikacji: 3 grudnia 2020 r.
Poleć znajomemu
Temat: Lekcja na przyszłość

Polskie szkoły w programie Microsoft Showcase School

Wykorzystanie technologii w edukacji to jeden z najważniejszych tematów ostatnich miesięcy. Ale są w Polsce placówki, dla których rozwiązania cyfrowe od lat stanowią jeden z filarów strategii rozwoju. To szkoły, w których technologia służy rozwijaniu kompetencji przyszłości – umiejętności z różnych obszarów przydatnych np. na rynku pracy – oraz budowaniu społeczności technologicznie świadomych obywateli i edukatorów. To w końcu szkoły lokalnie wspierające inne placówki, które dopiero rozpoczynają swoją drogę do cyfrowej transformacji. A to wsparcie – szczególnie w obecnej sytuacji – bywa ogromną wartością dla budowania trwałych, lokalnych więzi w ramach społeczności uczniów i nauczycieli i jest impulsem do dalszego rozwoju w duchu nowoczesnej edukacji.

Mowa tu o szkołach-uczestnikach międzynarodowego programu Microsoft Showcase School – społeczności innowacyjnych szkół z całego świata, w których technologia jest obecna niemal „od zawsze”.

Praca zespołowa: człowiek + technologia

„Nasi uczniowie umiejętnie korzystają z informacji oraz danych, potrafią tworzyć treści cyfrowe – programują, nie mają problemów z komunikacją oraz współpracą. Równie ważna jest wiedza na temat bezpieczeństwa oraz zagrożeń związanych ze światem wirtualnym” – tak o uczniach swojej szkoły mówi Ewa Kacprzak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach, jednej z ośmiu szkół Microsoft Showcase w Polsce. Wszyscy uczniowie i nauczyciele popularnej „Trójki” mają dostęp do podstawowych narzędzi chmurowych – takich jak Microsoft Office 365 Education – za pomocą których każdy z użytkowników może korzystać ze współdzielonych dokumentów, platformy Microsoft Teams do komunikacji czy aplikacji Forms do prowadzenia sprawdzianów czy ankiet. Jeden pakiet narzędzi pozwala na pracę np. w ramach zespołów międzyklasowych poza murami szkoły i otwiera drzwi do realizowania niestandardowych projektów, tworząc tym samym podstawy dla integracyjnych, elastycznych ścieżek rozwoju. Ale tym co nie mniej ważne w wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi w edukacji, to koncentracja na indywidualnych możliwościach uczniów, a także wciągające i integrujące doświadczenia, które inspirują do ciągłego uczenia się, jednocześnie stymulując rozwój niezbędnych, przyszłościowych umiejętności.

Prawdziwa lekcja

„Jesteśmy jedną z pierwszych szkół w Polsce, która od kilku lat korzysta z Office 365 Education w każdym obszarze funkcjonowania szkoły. I te umiejętności korzystania z technologii to bezsprzecznie jeden z kroków milowych ułatwiających nam przejście na tryb zdalnej nauki. Nauczyciele z naszej szkoły nieustannie dokształcają się, m.in. realizując szkolenia na Microsoft Educator Center – specjalnej platformie, na której dostępne są praktyczne szkolenia online czy gotowe scenariusze lekcyjne z wykorzystaniem narzędzi na zajęciach z młodzieżą” – przyznaje Marek Skrok, nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu, która również jest w gronie ośmiu polskich szkół Microsoft Showcase.

Praktyczne umiejętności wykorzystania technologii w dydaktyce to jedno, ale Marek Skrok wskazuje na inny bardzo ważny aspekt, jaki towarzyszył szkołom podczas przejścia na tryb zdalny w marcu tego roku. To praca zespołowa między szkołami, czerpanie od siebie wzorców i wspólne rozwiązywanie problemów. Bo jak wskazują sami nauczyciele – teamworking w tak wymagającym okresie jest umiejętnością na wagę złota. Dlatego też tak ważnym elementem programu Microsoft Showcase School jest możliwość korzystania z doświadczeń międzynarodowych ekspertów – nauczycieli i dyrektorów z całego świata – którzy starają się wymieniać dobrymi praktykami czy umiejętnościami w ramach całej społeczności. A te doświadczenia z kolei, szkoły partnerskie mogą przekazywać dalej w ramach lokalnej współpracy z innymi szkołami.

„Kontakt z wieloma nauczycielami z Polski i świata dawał dostęp do niezmierzonego banku pomysłów na zastosowanie cyfrowych narzędzi w rzeczywistości szkolnej. Jednocześnie praca w grupie ludzi pasjonujących się nowoczesnymi technologiami stwarzała doskonałe pole do wspólnego rozwiązywania napotykanych problemów. Podpatrywanie pomysłów wdrażanych w innych szkołach motywowało i inspirowało nauczycieli budząc w nich niespożyte zasoby energii” – podsumowuje Marek Skrok.

Wzór do naśladowania

Programy, takie jak Microsoft Showcase School pozwalają uczniom łatwiej przystosować się do nowej, cyfrowej rzeczywistości. Nauczycielom z kolei nowe technologie otwierają masę dodatkowych – względem tradycyjnej dydaktyki – możliwości, czy to w kierunku samodoskonalenia się czy też m.in. tworzenia kreatywnych i angażujących scenariuszy lekcyjnych.

„Hitem w pracy zdalnej okazał się OneNote czy Microsoft Whiteboard, czyli aplikacje cyfrowej tablicy, na której można m.in. wspólnie z uczniami rozwiązywać zadania. Świetnym narzędziem dla szerokiego grona uczniów był Flipgrid – prosta aplikacja pozwalająca nagrywać krótkie filmiki, dzięki którym można zobaczyć, jak pracuje uczeń. Nie sposób tu również zapomnieć o aplikacjach Office 365 Education, bez którego dzisiaj chyba trudno funkcjonować. Tworzenie dokumentów, a co ważniejsze współdzielenie ich treści oraz praca grupowa nad projektami to podstawowe funkcjonalności wykorzystywane w pracy szkolnej” – tłumaczy Artur Rudnicki, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Na praktyczne korzyści z uczestnictwa w programie Microsoft Showcase School wskazuje także Witold Chudyszewicz, p. o. dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni:

„Znajomość oprogramowania i narzędzi chmurowych oraz kontakt z edukatorami z całego świata w ramach Microsoft Showcase School okazały się kluczowe dla rozwoju nowych umiejętności w naszej szkole. Ale miało to również niebagatelne znaczenie w momencie przejścia w całości w tryb zdalnej nauki. Uczniowie mieli pozakładane konta i zespoły, a część klas doskonale znała już konkretne narzędzia – platformę Microsoft Teams czy aplikację OneNote. Ważna dla nas była także możliwość wspierania innych placówek w przystosowaniu się do nowych narzędzi – dla niektórych szkół była to przecież zupełnie nowa sytuacja. Dlatego też grupa nauczycieli z naszej szkoły szkoliła również kadry pedagogiczne z innych szkół w Gdyni, przekazując wiedzę i doświadczenie zdobyte przez ostatnie lata”.

Nauka na przyszłość

Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że technologie IT w edukacji są niezbędne. I choć w sytuacji całkowitego lockdownu dostrzegamy ich najbardziej podstawowe funkcje – bieżący kontakt z uczniami czy realizacja podstawy programowej – w dłuższej perspektywie przekłada się to na praktyczne umiejętności i kompetencje przydatne w różnych sferach życia. Nowoczesna szkoła powinna przecież stawiać na potrzeby ucznia, stwarzając mu dogodne warunki do wszechstronnego rozwoju, dbając o równowagę cyfrową i kształtując kompetencje przyszłości. Te umiejętności XXI wieku są bezcenne i dlatego ważne, aby kreować odpowiednie wzorce już na etapie wczesnej edukacji. Ważne, aby inicjatyw takich jak Microsoft Showcase School było jak najwięcej.

Cyfrowa transformacja w edukacji

 Poznaj więcej przykładów polskich szkół i samorządów, które z powodzeniem wykorzystują cyfrowe rozwiązania Microsoft dla edukacji: aka.ms/TransformacjaEDU

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel