TK: Brak orzeczenia o konstytucyjności dodatku uzupełniającego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 11 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Trybunał Konstytucyjny miał dziś, 11 kwietnia 2013 r., orzec o tym, czy dodatek uzupełniający dla nauczycieli jest zgodny z Konstytucją.  Po rozprawie sąd postanowił jednak otworzyć ją na nowo i odroczyć bez terminu.

Trybunał Konstytucyjny miał dziś, 11 kwietnia 2013 r., orzec o tym, czy dodatek uzupełniający dla nauczycieli jest zgodny z Konstytucją.  Po rozprawie sąd postanowił jednak otworzyć ją na nowo i odroczyć bez terminu.

Za niekonstytucyjnością dodatku były samorządy

Wniosek o stwierdzenie niezgodności art. 30a Karty Nauczyciela z Konstytucją złożyli reprezentacji pięciu jednostek samorządu terytorialnego. Podnosili oni, że nałożono na gminy obowiązek wypłaty dodatku uzupełniającego bez zabezpieczenia odpowiednich środków na ten cel w subwencji oświatowej. „Taka ingerencja ustawy w sferę wydatków jednostek samorządu terytorialnego przy nałożeniu obowiązku wydatków nie znalazła więc odzwierciedlenia w sferze przychodów.

Konstytucja gwarantuje jednostkom samorządu terytorialnego udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, zaś zmiany w zakresie zadań i kompetencji samorządów następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych
Niesprawiedliwy podział środków na wynagrodzenia nauczycieli

Zdaniem samorządów wprowadzenie obowiązku wypłaty dodatku uzupełniającego nauczycielom jest także niesprawiedliwe społecznie, bowiem jest to świadczenie nieznane powszechnemu prawu pracy, zaś nauczyciele mają zagwarantowane wynagrodzenie bez względu na jakość świadczonej pracy oraz jej efekty. Prawo do dodatku uzupełniającego mają nawet nauczyciele, którzy nie świadczyli pracy w danym roku np. z powodu przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia. Ponadto, naruszeniem zasady równości jest to, że obowiązek wypłacania dodatków uzupełniających został nałożony wyłącznie na organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego, a nie objął innych osób prowadzących szkoły w systemie oświaty.

Zarówno Prokurator Generalny, jak i przedstawiciel sejmu wnosili o uznanie zgodności art. 30a Karty Nauczyciela z Konstytucją.

Sąd nie wydał dziś wyroku

Dziś, po 3 godzinach rozprawy, sąd odroczył wydanie wyroku do godziny 13:30, a następnie postanowił podjąć ją na nowo, jednakże bez wskazania terminu, w którym ma się ona odbyć.  O dalszym postępowaniu w niniejszej sprawie będziemy Państwa informować na łamach aktualności Portalu Oświatowego.

Przypomnijmy, że resort edukacji pracując nad nowym brzmieniem Karty Nauczyciela chce także zmienić przepisy dotyczące dodatku uzupełniającego. Więcej na ten temat w artykule: „Dodatek uzupełniający tylko dla nauczycieli efektywnie świadczących pracę”.  
Jeśli wyrok Trybunału będzie korzystny dla samorządów, może okazać się, że planowane zmiany Karty Nauczyciela będą musiały być zweryfikowane, by nie  były narażone na weto Prezydenta.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa Trybunału Konstytucyjnego
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel