TK: Dodatek uzupełniający zgodny z Konstytucją

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 16 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
TK: Dodatek uzupełniający zgodny z Konstytucją

Obowiązek wypłaty dodatku uzupełniającego nauczycielom zatrudnionym w gminach, w których nie zapewniono średnich wynagrodzeń w wysokości zagwarantowanej w Karcie Nauczyciela, jest zgodny z Konstytucją.

Obowiązek wypłaty dodatku uzupełniającego nauczycielom zatrudnionym w gminach, w których nie zapewniono średnich wynagrodzeń w wysokości zagwarantowanej w Karcie Nauczyciela, jest zgodny z Konstytucją.

Dodatek uzupełniający dla nauczycieli zarabiających poniżej średniej

Art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela zobowiązuje organy prowadzące, będące jednostkami samorządu terytorialnego do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego nauczycielom w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym, na terenie danej gminy, nie zapewniono średnich wynagrodzeń w wysokości określonej w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

  1. nauczyciela stażysty - 100 %
  2. nauczyciela kontraktowego - 111 %,
  3. nauczyciela mianowanego - 144 %,
  4. nauczyciela dyplomowanego - 184 %
- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej
16 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wnioski 5 gmin o stwierdzenie niekonstytucyjności art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela z art. 2, art. 7 i art. 167 ust. 1 i ust. 4 Konstytucji. Trybunał orzekł o zgodności tego przepisu z art. 167 Konstytucji, a w pozostałym zakresie postępowanie umorzył.
Kontrolą Trybunału należałoby objąć cały system wynagradzania nauczycieli, a nie sam dodatek uzupełniający

W ustnych motywach wyroku Trybunał wskazał, że biorąc pod uwagę podnoszone argumenty, kontrolą konstytucyjności należałoby objąć art. 30 Karty Nauczyciela, który określa wysokość średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Bez wątpienia koszt utrzymania w mniejszych miejscowościach jest niższy niż w dużych miastach i przedstawiciele organów prowadzących wsi i mniejszych ośrodków stają przed dylematem - czy zatrudnić mniej nauczycieli i wypłacać im gwarantowane Kartą pensje, czy zatrudniać więcej nauczycieli, uchybiając przy tym obowiązkowi zapewnienia średnich wynagrodzeń. Należałoby w związku z tym rozważyć, czy konstytucyjne jest gwarantowanie wynagrodzenia na jednym poziomie wszystkim nauczycielom na danym stopniu awansu zawodowego w całym kraju, bez względu na koszty utrzymania w danej gminie oraz zamożność jej mieszkańców. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego obejmował jednak jedynie zbadanie art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela, a nie cały system wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez JST. Trybunał, związany wnioskiem, rozważył tylko konstytucyjność samego dodatku uzupełniającego.

Źródło:

  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 lipca 2013 r. (K 13/10).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel