Uwarunkowania Decyzji Edukacyjnych czyli wpływ rodziny na wybór ścieżki edukacyjnej

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 maja 2013 r.
Poleć znajomemu

W maju rozpocznie się jedno z największych badań gospodarstw domowych w Polsce. Do udziału w nim zostanie zaproszonych blisko 90 tys. osób z gospodarstw domowych. Naukowcy chcą sprawdzić, co wpływa na decyzje edukacyjne podejmowane w polskich rodzinach. Warto wziąć udział w badaniu, by pomóc ulepszać polską edukację.

Wpływ środowiska i ważnych wydarzeń życiowych na dalszą edukację lub rezygnację z nauki

Badanie „Uwarunkowania Decyzji Edukacyjnych” pozwoli określić, jak sytuacja rodzinna wpływa na edukację Polaków:

  • dlaczego wybierają określone szkoły,
  • czemu część kończy edukację na gimnazjum czy szkołach ponadgimnazjalnych, a inni studiują.
  • jakie znaczenie ma dla edukacji zawarcie małżeństwa, rozwód czy narodziny dziecka,
  • kiedy i dlaczego ludzie przerywają naukę i co sprawia, że dokształca się tak niewielu dorosłych Polaków.
Ważnym elementem, który będzie badany, są losy zawodowe Polaków. Często uczymy się bowiem pod kątem tego, czego potrzebujemy w pracy.
Dwie tury badania - wyniki w 2015 roku.

W pierwszej rundzie badania UDE szczegółowo zbierane będą dane o historii edukacyjnej, rodzinnej, zawodowej i migracyjnej członków rodzin. Wiedza o tym, jak kształtowały się losy Polaków w tych czterech obszarach, pozwoli rekomendować działania, które ułatwią Polakom realizowanie swoich aspiracji dotyczących rozwoju osobistego. W kolejnych latach, naukowcy będą przyglądać się jak przeszłe wydarzenia, ale także bieżące doświadczenia, wpływają na podejmowane decyzje. Wyniki badania będą dostępne w 2015 r. Badanie jest współfinansowane ze środków europejskich, a w jego przygotowanie zaangażowani są eksperci z IBE oraz Szkoły Głównej Handlowej.


90 000 -osób urodzone między latami 1948 - 1997 - osoby urodzone w tych latach zostaną zaproszone do udziału w badaniu UDE
maj 2013 - początek pierwszej rundy badania
wrzesień 2014 - początek drugiej rundy badania.
Wyniki badań pozwolą na ulepszanie polskiej edukacji

Udział w badaniu oznacza wypełnienie ankiet - jednej dla całego gospodarstwa domowego, wypełnianej przez jedną osobę oraz ankiet indywidualnych dla wszystkich członków gospodarstwa domowego w wieku 16-65 lat. Informacje udzielane przez gospodarstwo domowe objęte są tajemnicą statystyczną, zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, a wyniki badania prezentowane będą jedynie w formie raportów zbiorczych. Powodzenie badania zależy od tego, czy wystarczająca liczby wylosowanych osób wypełni kwestionariusze.

Wyniki będą pomocne władzom centralnym, samorządom oraz instytucjom zajmującym się edukacją i oświatą, które będą mogły dokładniej i adekwatniej planować działania. Dla Polaków to szansa na lepszą edukację.

Źródło:

  • strona internetowa Instytutu Badań Edukacyjnych (www.ibe.gov.pl).
  • strona internetowa projektu (http://www.projekt-ude.pl)
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel