W szkole powinno być miejsce na naukę prawa

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 22 kwietnia 2013 r.
Poleć znajomemu

„Nie powinniśmy się zastanawiać, czy jest miejsce dla edukacji prawnej w programach nauczania. Powinniśmy się raczej dziwić, czemu tego miejsca do tej pory było tak mało” - powiedział Jarosław Gowin na spotkaniu z tarnowskimi licealistami.

„Nie powinniśmy się zastanawiać, czy jest miejsce dla edukacji prawnej w programach nauczania. Powinniśmy się raczej dziwić, czemu tego miejsca do tej pory było tak mało” - powiedział Jarosław Gowin na spotkaniu z tarnowskimi licealistami.

Podstawy prawa to wiedza przydatna w życiu codziennym

Jarosław Gowin spotkał się z tarnowskimi licealistami, którym opowiedział m.in. o tym, jak znajomość prawa pomaga w życiu codziennym.„- Dlaczego warto znać prawo? Prawo jest jak mapa w coraz bardziej złożonej rzeczywistości. W szkołach uczymy się wielu rzeczy, jedne są mniej, inne bardziej praktyczne. Nie jestem - również, jako filozof - zwolennikiem tezy, że szkoła powinna przekazywać jedynie wiedzę bezpośrednio przydatną w codziennym życiu. Niemniej jednak każdy obywatel po zakończeniu powszechnej edukacji powinien mieć podstawową wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego świata.” Spotkanie to odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Delegatury Urzędu w Tarnowie. Poświęcone było realizowanemu przez resort sprawiedliwości programowi „Edukacji prawnej w szkołach”.

Działania Ministra Sprawiedliwości na rzecz edukacji prawnej w szkołach

Ministerstwo Sprawiedliwości, mając na uwadze potrzebę poszerzania świadomości prawnej, od przeszło dwóch lat zaangażowane jest w program edukacji prawnej. Wraz z partnerami, m.in.: Ministerstwem Edukacji Narodowej, Krajową Radą Radców Prawnych i Stowarzyszeniem Sędziów „Themis” od prawie dwóch lat realizuje program edukacji prawnej w szkołach (lekcje prawa nieodpłatnie prowadzone przez m.in. praktyków prawa). Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości prawnej młodych obywateli. 13 lutego 2013 r. podpisano kolejne porozumienie, będące podstawą współpracy.

Ponadto, obok lekcji organizowanych wraz z przedstawicielami samorządów prawnych, w 2010 r. - w ramach realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu „Ułatwianie dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości” (Priorytet V PO KL), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), ponad 7 tysięcy uczniów szkół średnich oraz przeszło 1700 studentów poznawało tajniki wiedzy prawnej, uczestnicząc w spotkaniach edukacyjnych poświęconych tematyce przestrzegania prawa i uświadomienia konsekwencji jego łamania.

W trakcie blisko 120 spotkań poruszone zostały zagadnienia dotyczące: praw ofiar przestępstw, zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w Internecie, obowiązku wynikającego z bycia świadkiem w sądzie oraz problematyki związanej z organizacją i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Młodzież akademicka zapoznała się z prawami i obowiązkami świadków oraz ofiar przestępstw, jak również z procedurami mediacyjnymi, jako alternatywną metodą rozwiązywania sporów. Poruszane zostały również zagadnienia dotyczące zagrożeń, jakie niesie za sobą zażywanie dopalaczy i innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji.

Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje się do realizacji projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”, odbywającego się w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ramach wspomnianego projektu w 150 gimnazjach i 150 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju zrealizowane zostaną specjalne warsztaty nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel