Weź udział w szkoleniu „Zadania i dokumentowanie pracy IOD w oświacie”

Data publikacji: 19 listopada 2019 r.
Poleć znajomemu
Weź udział w szkoleniu „Zadania i dokumentowanie pracy IOD w oświacie”

Interesuje Cię, jakie są obligatoryjne i fakultatywne zadania inspektora ochrony danych w jednostkach oświatowych? Zastanawiasz się, jak przygotować dokumentację potwierdzającą realizację zadań inspektora? A może nurtuje Cię, jak przygotować się do kontroli UODO? Już 21 listopada 2019 r. weź udział w szkoleniu „Zadania i dokumentowanie pracy IOD w oświacie”.

Inspektor ochrony danych musi przede wszystkim dbać o świadomość pracowników w zakresie prawidłowego przetwarzania danych. Jest niezwykle istotne by personel w danej organizacji był w tym zakresie odpowiednio wyedukowany, zwłaszcza w przypadku oświaty. Poza tym inspektor ochrony danych musi wykonywać szereg innych zadań. Ich należyte wykonanie powinno być z kolei odpowiednio udokumentowane.

Podczas szkolenia „Zadania i dokumentowanie pracy IOD w oświacie”  omówione zostaną poszczególne obowiązki inspektora ochrony danych w jednostkach oświatowych i wskazane dokumenty, które będą potwierdzały realizację tych zadań. Szkolenie odbędzie się 21 listopada 2019 r. w godz. 10.00-15.00 w Warszawie. Zapisy nadal trwają – zgłoś swój udział>>

Program szkolenia

1.  Praktyczne aspekty przetwarzania danych zgodnie z RODO

Przygotowanych ok. 100 pytań i odpowiedzi na problematyczne zagadnienia związane z przetwarzaniem danych z RODO z różnych obszarów działania placówki.

2. Zakres zadań inspektora ochrony danych osobowych

 • Informowanie o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych (administratora, podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie administratora, pracowników administratora, inne osoby, które nie będąc pracownikami, faktycznie przetwarzają dane na polecenie administrator)
 • Doradzanie w zakresie realizowania obowiązków związanych z ochroną danych osobowych – wskazywanie właściwych i optymalnych rozwiązań
 • Udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych (na żądanie administratora)
 • Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów o ochronie danych
 • Monitorowanie dokumentów polityki ochrony danych przyjęte przez administratora (podejmowanie działań zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem w przypadku wykrycia nieprawidłowości)
 • Nadzorowanie przydziału obowiązków związanych z przetwarzaniem danych; działań zwiększających świadomość; szkoleń i audytów
 • Działania zwiększające świadomość osób uczestniczących w procesach przetwarzania danych
 • Szkolenia osób przetwarzających dane
 • Prowadzenie audytów
 • Monitorowanie wykonania oceny skutków dla ochrony danych
 • Udostępnianie przez inspektora ochrony danych na żądanie organu nadzorczego informacji mających związek z przetwarzaniem danych (przy skardze, czy informacji medialnych)
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane
 • Dokonywanie zgłoszeń naruszeń do UODO
 • Przeprowadzanie analizy ryzyka i zagrożeń oraz przedstawianie wniosków i zaleceń dyrektorowi

3. Sposób wykonywania i dokumentowania zadań przez IOD

Praktyczne omówienie przykładowych czynności w ramach poszczególnych zadań IOD ze wskazaniem generowanych dokumentów potwierdzających wykonywanie tych zadań - gotowe dokumenty, wzory

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel