ZNP apeluje o przywrócenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli

Data publikacji: 4 grudnia 2020 r.
Poleć znajomemu
ZNP apeluje o przywrócenie zapisów zwiększających bezpieczeństwo pracowników przedszkoli

19 listopada br. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował kolejną aktualizację wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, w której znalazł się m.in. zapis o zniesieniu zakazu przyprowadzania dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków, jeśli w domu przebywa osoba objęta kwarantanną. W liście do GIS mocno sprzeciwia się temu Związek Nauczycielstwa Polskiego i pilnie apeluje o zmianę wytycznych.

Duża liczba zachorowań wśród kadry przedszkolnej

Jak wskazuje ZNP, absencja chorobowa bądź izolacja pracowników powoduje, że w placówkach przedszkolnych w wielu przypadkach pracuje już tylko ok. 40% załogi. Duża absencja nauczycieli wiąże się z tym, że w przedszkolach dochodzi do łączenia grup (na co pozwalają zmiany wytycznych GIS), co zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

ZNP domaga się zmian w wytycznych dla przedszkoli, w tym:

  • wprowadzenie limitów powierzchni sal w przeliczeniu na liczbę dzieci – podobnie jak w okresie wiosennym,
  • zmian zapisu umożliwiającego łączenie grup,
  • wprowadzenie zakazu przyprowadzania do przedszkola dziecka, o ile ma ono kontakt z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie,
  • wprowadzenie bezwzględnej zasady pierwszeństwa dostępu do opieki przedszkolnej dla dzieci rodziców pracujących na pierwszej linii walki z epidemią, a następnie dla rodziców pracujących poza domem, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dla dzieci.
Wniosek ZNP, o pilne dokonanie zmian w aktualnych wytycznych GIS, można przeczytać tutaj>>
Źródło:
  • Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego: www.znp.edu.pl
  • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - V aktualizacja (https://www.gov.pl/web/gis).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel