ZNP skarży przepisy prawa oświatowego do Trybunału Konstytucyjnego

Wioleta Szczygielska

Wioleta Szczygielska

Data publikacji: 12 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Zakładanie, prowadzenie i przejmowanie szkół publicznych przez podmioty prywatne jest niezgodne z konstytucją - twierdzi Związek Nauczycielstwa Polskiego i składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności kwestionowanych przepisów.

Zakładanie, prowadzenie i przejmowanie szkół publicznych przez podmioty prywatne jest niezgodne z konstytucją - twierdzi Związek Nauczycielstwa Polskiego i składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności kwestionowanych przepisów.

Prezydium Zarządu Głównego ZNP uchwałą z 11 marca 2013 r. podjęło decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie konstytucyjności art. 5 ust. 5g i art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Przepisy te umożliwiają prowadzenie szkół publicznych podmiotom prywatnym. ZNP twierdzi, że stanowi to pogwałcenie konstytucyjnych obowiązków władz publicznych w zakresie zagwarantowania równego dostępu do oświaty publicznej.

Związkowcy stoją na stanowisku, że powyższe przepisy prawa oświatowego naruszają art. 70 Konstytucji RP. Zakłada on podział na oświatę publiczną, czyli państwową i niepubliczną -prywatną. Zdaniem ZNP konstytucja stanowi, że szkołą publiczną jest tylko i wyłącznie szkoła państwowa, a więc szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub ministra. Szkoła niepubliczna, jest natomiast prowadzona przez podmioty prywatne.

Zdaniem związku, zaskarżone przepisy są sprzeczne przede wszystkim z zasadą praworządności - zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. ZNP twierdzi, że naruszają one także konstytucyjną zasadę legalizmu i względnej swobody ustawodawcy w kształtowaniu prawa, zasadę równego i powszechnego prawa do bezpłatnej oświaty oraz zasadę prawa do wykonywania zawodu i wyboru miejsca pracy.

Jak czytamy w oświadczeniu ZNP - impulsem do sformułowania wniosku był coraz bardziej pogłębiający się proces niekontrolowanej prywatyzacji oświaty publicznej. Według związkowców jest on również odpowiedzią na bezczynność organów władzy publicznej, które odmawiają podejmowania działań zmierzających do egzekwowania od organów samorządu terytorialnego obowiązku prowadzenia szkół publicznych.

Źródło: Związek Nauczycielstwa Polskiego

Wioleta Szczygielska
Słowa kluczowe:
szkoła publicznaZNP

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel