Awans wewnętrzny pracowników samorządowych - tylko w ramach danej grupy!

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 21 marca 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Aktualne przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie ograniczają możliwości awansowania pracowników tylko wewnątrz danej kategorii stanowisk. Dotychczas przeważała interpretacja, że możliwe jest zatem awansowanie np. pracownika administracji i obsługi na stanowisko urzędnicze. Zdaniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w drodze awansu wewnętrznego nie można objąć stanowiska z innej kategorii.

Aktualne przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie ograniczają możliwości awansowania pracowników tylko wewnątrz danej kategorii stanowisk. Dotychczas przeważała interpretacja, że możliwe jest zatem awansowanie np. pracownika administracji i obsługi na stanowisko urzędnicze. Zdaniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w drodze awansu wewnętrznego nie można objąć stanowiska z innej kategorii.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - w drodze konkursu

Ustawa o pracownikach samorządowych rozróżnia trzy kategorie stanowisk, na których zatrudniani są pracownicy niepedagogiczni szkoły, są to stanowiska:

 1. urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze;
 2. doradców i asystentów;
 3. pomocnicze i obsługi
  (art. 4 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
Wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze obsadzane są w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, tj. konkursu. Nie ma tego wymogu co do pozostałych kategorii stanowisk.
Po przeniesieniu innego pracownika nie ma wakatu!

Nie zawsze, gdy zwalnia się stanowisko urzędnicze (tj. gdy pracownik, który je zajmował odchodzi z pracy), powstaje wolne stanowisko, tj. wakat.  Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest bowiem tylko stanowisko, na które:

 • nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub
 • nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub
 • nie został przeprowadzony nabór albo
 • mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik
  (art. 12 ust. 1 ww. ustawy).
Obsadzenie stanowiska urzędniczego, w tym kierowniczego stanowiska urzędniczego, w drodze konkursu wymagane jest tylko wtedy, gdy w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych istnieje wolne stanowisko..
Awans wewnętrzny, jako sposób powierzenia stanowiska

Ustawa o pracownikach samorządowych przewiduje tryb awansowania pracowników na wyższe stanowisko. Awans możliwy jest, gdy pracownik wykazuje inicjatywę i sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Ponadto pracownik musi spełniać wymagania kwalifikacyjne, określone dla danego stanowiska (art. 20 ww. ustawy).

Ustawa wprost nie ogranicza możliwości awansowania pracowników samorządowych wyłącznie w ramach danej grupy stanowisk, wskazując jedynie, że awansowany pracowników musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska. Z taką interpretacją nie zgadza się jednak Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Zdaniem MAiC - tylko urzędnik może objąć stanowisko urzędnicze poza konkursem

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 953, Ministerstwo zajęło stanowisko, że powierzenie stanowiska urzędniczego w drodze awansu wewnętrznego możliwe jest jedynie poprzez przeniesienie na to stanowisko innego pracownika, który jest zatrudniony także na stanowisku urzędniczym. Awans pracowników ze stanowisk nieurzędniczych na stanowiska urzędnicze może być oceniania jako próba obejścia prawa - tj. procedury naboru na stanowiska urzędnicze.

Ministerstwo zapowiedziało doprecyzowanie przepisów dotyczących awansu wewnętrznego przy najbliższej nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych.

Źródło informacji:

Odpowiedź Piotra Kołodziejczyka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji z 21 lutego 2012 r. na interpelację poselską nr 953.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel