Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Do 15 lipca złóż wniosek o dofinansowanie dla szkół filialnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 9 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
Do 15 lipca złóż wniosek o dofinansowanie dla szkół filialnych

Od 6 lipca 2013 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące przyznawania dofinansowania w ramach programu „Radosna szkoła”. O dofinansowanie mogą ubiegać się także szkoły filialne. Muszą jednak złożyć wniosek do organu prowadzącego do 15 lipca 2013 r.

Radosna szkoła także dla szkół filialnych

Aby otrzymać wsparcie finansowe w odniesieniu do szkoły filialnej organizacyjnie przyporządkowanej danej szkole podstawowej, dyrektor tej szkoły, na wniosek kierownika szkoły filialnej, składa do organu prowadzącego odrębny wniosek dotyczący wsparcia finansowego dla filii.

Tabela 1. Harmonogram

Podmiot zobowiązany

Termin

Zadanie

Dyrektor szkoły

15 lipca 2013 r.

Złożenie wniosków do organu prowadzącego dotyczących potrzeb szkół filialnych w zakresie miejsc zabaw w szkole i szkolnych placów zabaw wsparcia finansowego w 2013 r.

Organ prowadzący

29 lipca 2013 r.

Złożenie wniosków do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw

Zespół powołany przez wojewodę

1 września 2013 r.

Ocenienie wniosków złożonych przez organy prowadzące

Wojewoda

1 września 2013 r.

Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informacji o łącznej wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot

 

 
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz.U. z 2013 r., poz. 785).
 
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel