Do 15 lipca złóż wniosek o dofinansowanie dla szkół filialnych

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 9 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
Do 15 lipca złóż wniosek o dofinansowanie dla szkół filialnych

Od 6 lipca 2013 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące przyznawania dofinansowania w ramach programu „Radosna szkoła”. O dofinansowanie mogą ubiegać się także szkoły filialne. Muszą jednak złożyć wniosek do organu prowadzącego do 15 lipca 2013 r.

Od 6 lipca 2013 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące przyznawania dofinansowania w ramach programu „Radosna szkoła”. O dofinansowanie mogą ubiegać się także szkoły filialne. Muszą jednak złożyć wniosek do organu prowadzącego do 15 lipca 2013 r.

Radosna szkoła także dla szkół filialnych

Aby otrzymać wsparcie finansowe w odniesieniu do szkoły filialnej organizacyjnie przyporządkowanej danej szkole podstawowej, dyrektor tej szkoły, na wniosek kierownika szkoły filialnej, składa do organu prowadzącego odrębny wniosek dotyczący wsparcia finansowego dla filii.

Tabela 1. Harmonogram

Podmiot zobowiązany

Termin

Zadanie

Dyrektor szkoły

15 lipca 2013 r.

Złożenie wniosków do organu prowadzącego dotyczących potrzeb szkół filialnych w zakresie miejsc zabaw w szkole i szkolnych placów zabaw wsparcia finansowego w 2013 r.

Organ prowadzący

29 lipca 2013 r.

Złożenie wniosków do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw

Zespół powołany przez wojewodę

1 września 2013 r.

Ocenienie wniosków złożonych przez organy prowadzące

Wojewoda

1 września 2013 r.

Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informacji o łącznej wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot

 

 
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz.U. z 2013 r., poz. 785).
 
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel