Do 20 listopada można składać wnioski o dofinansowanie na zakup książek do bibliotek

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 8 października 2015 r.
Poleć znajomemu
Do 20 listopada można składać wnioski o dofinansowanie na zakup książek do bibliotek

Nawet 12.000 zł mogą otrzymać duże szkoły na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych. Dla mniejszych placówek przewidziana jest kwota od 2.480 do 4.000 zł. Pieniądze, które trafią do szkoły, uzależnione są od liczby jej uczniów. Wnioski w tym roku można składać do 20 listopada.

Ruszył „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Rząd wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W programie wyznaczono trzy priorytety:

 1. zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych,
 2. poprawienie infrastruktury bibliotek w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich lub miejskich do 50 tys. mieszkańców,
 3. rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło na swojej stronie internetowej formularze dla dyrektorów szkół/biblioteki pedagogicznej oraz organów prowadzących.

Pieniądze na zakup książek otrzymają organy prowadzące

Wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymają:

 • organy prowadzące szkoły (szkoły publiczne i niepubliczne),
 • szkoły za granicą (szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych),
 • biblioteki pedagogiczne (publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne).

Podstawowym rezultatem zrealizowanych przedsięwzięć ma być zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Wymienione placówki będą podejmowały działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Szkoły, które chcą w przyszłym roku otrzymać dofinansowanie na zakup książek do swoich bibliotek, muszą złożyć wnioski do 20 listopada. W latach 2016-2020 r. wnioski będą składane do 31 października.

Przyznane środki będą zależeć od liczby uczniów

Warunkiem przyznania wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne co najmniej 20% wkładu własnego na realizację zakupów. Wielkość środków przyznanych szkołom i bibliotekom pedagogicznym na zakup książek będzie zależeć od liczby uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek. Wyniesie ona:

 • 2.480 zł dla małych szkół - do 70 uczniów,
 • 4.000 zł dla średnich szkół - od 71 do 170 uczniów,
 • 12.000 zł dla dużych szkół - od 170 uczniów,
 • 4.600 zł dla bibliotek pedagogicznych.

W przypadku szkolnych punktów konsultacyjnych będzie to:

 • 1.600 zł - do 70 uczniów,
 • 2.500 zł - od 71 do 170 uczniów,
 • 4.500 zł - powyżej 170 uczniów.
Z budżetu państwa na ten cel zostanie przeznaczonych 150 mln zł.

Wydane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Przeczytaj także:

Źródło:

 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych,
 • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. poz. 1667).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel