Do 29 września wypłać zaległe trzynastki za 2012 rok!

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 1 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu
Do 29 września wypłać zaległe trzynastki za 2012 rok!

 29 czerwca 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, która rozszerza katalog sytuacji uprawniających do trzynastki, mimo nieprzepracowania co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Nowe przepisy mają zastosowanie także do trzynastek za 2012 r. Trzynastki niewypłacone m.in. osobom korzystającym w 2012 r. z urlopu macierzyńskiego, należy wypłacić do 29 września 2013 r.

 

 29 czerwca 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, która rozszerza katalog sytuacji uprawniających do trzynastki, mimo nieprzepracowania co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Nowe przepisy mają zastosowanie także do trzynastek za 2012 r. Trzynastki niewypłacone m.in. osobom korzystającym w 2012 r. z urlopu macierzyńskiego, należy wypłacić do 29 września 2013 r.

 
Korzystanie z uprawień związanych z rodzicielstwem nie może pozbawiać prawa do trzynastki

9 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku jest niezgodne z Konstytucją (Wyrok TK z 9 lipca 2012 r., P 59/11). Przepisy zmieniające ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, które weszły w życie 29 czerwca 2013 r., uwzględniły nie tylko urlop macierzyński, lecz także inne uprawnienia związane z rodzicielstwem, które zwolnią z konieczności wypracowania trzynastki. Są to:

  • urlop macierzyński,
  • dodatkowym urlop macierzyński,
  • urlop ojcowski
  • urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

 

Warto zwrócić uwagę, że z dniem 17 czerwca 2013 r., do katalogu sytuacji zwalniających z konieczności przepracowania min. 6 miesięcy do otrzymania trzynastki, dodano także urlop rodzicielski.
Dodatkowy termin wypłaty trzynastek za 2012 r. - 29 września 2013 r.

Nowe przepisy miały wejść w życie już z dniem 1 stycznia 2013 r., aby mogły skorzystać z nich osoby korzystające w 2012 r. z urlopów macierzyńskich, ojcowskich i dodatkowych urlopów macierzyńskich. Późniejsze wprowadzenie nowych przepisów nie pozbawiło ich jednak trzynastki za ubiegły rok. Nowe regulacje należy stosować bowiem także do trzynastek za 2012 r.

Osobom, które zgodnie z nowym brzmieniem przepisów spełniają warunki do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r., należy wypłacić to świadczenie w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. do 29 września 2013 r. (art. 112 Kodeksu cywilnego).
Zaległe trzynastki za 2012 r. wypłacamy nawet osobom, które już nie pracują w szkole

Zaległe trzynastki za 2012 r. należy wypłacić wszystkim pracownikom, którzy powinny je otrzymać według nowych przepisów. Bez znaczenia dla prawa do trzynastki za 2012 r. jest to, że dana osoba nie pracuje już w szkole. Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest bowiem świadczeniem o charakterze roszczeniowym, tzn. należy je wypłacić każdej osobie, która spełniła warunki do jego otrzymania. W przeciwnym razie, w ciągu 3 lat od dnia, w którym trzynastka powinna zostać wypłacona, pracownik może wystąpić na drogę sądową przeciwko szkole o wypłatę tego świadczenia (art. 291 § 1 Kodeksu pracy).

W związku z ustaleniem dodatkowego terminu wypłaty trzynastek za 2012 r., roszczenie o trzynastkę za ten rok, w przypadku spełnienia warunków do jej otrzymania według nowych zasad, przedawni się 29 września 2016 r.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel