Język łaciński i kultura antyczna wyboru w klasie I liceum i technikum

Data publikacji: 22 lipca 2020 r.
Poleć znajomemu
Język łaciński i kultura antyczna wyboru w klasie I liceum i technikum

Resort edukacji uzupełnił podstawę programową w zakresie podstawowym o język łaciński i kulturę antyczną. Przedmiot ten będzie mógł być realizowany w w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum – jako przedmiot do wyboru.

Na realizację przedmiotu język łaciński i kultura antyczna w zakresie podstawowym przeznaczono jedną godzinę tygodniowo w klasie I.

Podstawa programowa dla przedmiotu

Zgodnie z przyjętą podstawą programową tego przedmiotu uczniowie mają zostać wyposażeni pod kierunkiem nauczyciela w w narzędzia do czytania prostych tekstów łacińskich. Poza tym celem zajęć jest też pokazanie uczniom oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych. Nauczyciel ma mieć szansę wykształcenia u ucznia przekonania z o doniosłości, ale też atrakcyjności tych humanistycznych zagadnień. W nauczaniu tego przedmiotu chodzi nie tyle o przekazanie wiedzy na temat języka i jego struktury gramatycznej, ale o nauczenie wybranych, podstawowych form ekspresji językowej.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1248).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel