Już wiadomo, co się zmieni w szkolnictwie branżowym

Data publikacji: 6 grudnia 2018 r.
Poleć znajomemu
Już wiadomo, co się zmieni w szkolnictwie branżowym

Wprowadzenie stażu uczniowskiego czy zmiany w egzaminie zawodowym to tylko niektóre ze zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Sprawdzamy, co zmieni ustawa w zakresie szkolnictwa branżowego!

Co się zmieni, czyli 13 nowych rozwiązań

Nowe rozwiązania w zakresie szkolnictwa branżowego dotyczą:

1)  Modyfikacji warunków wprowadzania zawodów do klasyfikacji zawodów.

2)  Organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej, oraz warunków uruchamiania przez szkołę kształcenia w zawodzie.

3) Wzmocnienia udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym w realizacji praktycznej nauki zawodu.

4) Dla nauczycieli kształcenia zawodowego wprowadzenia obowiązkowych szkoleń branżowych.

5) Wzmocnienia nadzoru dyrektora szkoły nad jakością kształcenia prowadzonego u pracodawców.

6) Umożliwienia organizacji krótszych form kursowych.

7) Wprowadzenia obowiązku przystępowania przez uczniów do egzaminu zawodowego.

8) Możliwości realizacji dodatkowych umiejętności w zawodach.

9)  Zasad dotowania publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz branżowych szkół II stopnia.

10)  Zwiększenia dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych.

11)  Ujednolicenia pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu (20 godzin tygodniowo).

12)  Organizacji i funkcjonowania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

13)  Zmiany zasad udzielania akredytacji na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Zmiana

Na czym polega zmiana

Staż uczniowski

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz technikum będą mogli na podstawie umowy z pracodawcą realizować staż uczniowski. W jego trakcie uczeń zrealizuje wszystkie albo wybrane treści programu nauczania zawodu. Szczegóły będzie określać zawierana na piśmie umowa o staż uczniowski, staż będzie odpłatny.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Branżowe szkoły II stopnia  i szkoły policealne będą oferowały kształcenie w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, przy czym kształcenie zawodowego w branżowej szkole II stopnia będzie prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Wybierający kształcenie w szkole policealnej, uczeń będzie kształcił się w zawodach przypisanych do V poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Zwiększona subwencja oświatowa 

 

Samorządy otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących w zawodach, na które jest większe zapotrzebowanie na rynku pracy, wskazane w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. W 2019 r. prognoza zostanie ogłoszona nie później niż do 31 marca 2019 r.

Wprowadzone zostanie nowe kryterium do podziału subwencji polegające na zróżnicowaniu kwot ustalanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w zawodach szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.

Zwiększenie efektywności egzaminów zawodowych

 

Obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego – to ważna zmiana w nowej ustawie. Dotychczas przystąpienie do egzaminu nie było obligatoryjne.

 

Obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli

Kwalifikacje nauczycieli zawodu będą regularnie podnoszone. Ustawa wprowadzi obowiązkowe szkolenia branżowe u pracodawców. Nauczyciele będą cyklicznie podnosić swoje umiejętności i kompetencje, poszerzać wiedzę na temat nowych technologii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w danej branży.

Ustawa zawiera obszerne przepisy przejściowe związane z wdrażaniem nowych rozwiązań. Wchodzi w życie od 1 września 2019 r. – z wyjątkiem przepisów wskazanych w art. 170 pkt 1–9. Tekst ustawy można sprawdzić tutaj>>

Źródło:

  • Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).
  • Strona internetowa: www.men.gov.pl
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel