Kara grzywny za nieterminowe wydanie świadectwa pracy

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 19 sierpnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Kara grzywny za nieterminowe wydanie świadectwa pracy

7 września 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeku pracy, która m.in. rozszerza odpowiedzialność pracodawców za nieterminowe wydanie świadectwa pracy. Od tego dnia, za spóźnione wydanie tego dokumentu lub jego niewydanie pracodawca może zostać ukarany karą grzywny.

Termin wydania świadectwa pracy określi Kodeks pracy

Dotychczas Kodeks pracy wskazywał jedynie, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Doprecyzowanie tego terminu znajdowało się dopiero w rozporządzeniu w sprawie świadectwa pracy. Od  7 września 2019 r. zapis wskazujący, że świadectwo pracy wydaje się w dniu ustania zatrudnienia, a jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy w tym terminie jest niemożliwe, w ciągu 7 dni od tego dnia, będzie zamieszczony wprost w Kodeksie pracy.  

Nieterminowe wydanie świadectwa pracy – roszczenia pracownika

Pracownik, któremu pracodawca wyrządził szkodę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy, ma roszczenie o jej naprawienie. W takim przypadku odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni (art. 99 Kodeksu pracy). Od 7 września 2019 r. dodatkowo, za nieterminowe wydanie świadectwa pracy pracodawca może być ukarany karą grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł (art. 282 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy w brzmieniu od 7 września 2019 r.).

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel