Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Nowe regulacje dotyczące kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Data publikacji: 1 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowe regulacje dotyczące kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Od 1 września 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Wprowadza zmiany związane z nowym ustrojem szkolnym, a także nowe terminy dla poszczególnych form.

Zmiany ustroju szkolnego celem zmian

Rozporządzenie z 18 sierpnia 2017 r. uwzględnia zmiany ustroju szkolnego – wprowadzenie branżowej szkoły I i II stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, ośmioletniej szkoły podstawowej oraz organizowanie kształcenia ustawicznego prowadzonego w formach pozaszkolnych uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach do nowych typów szkół.

Formy kształcenia ustawicznego

Kształcenie ustawiczne prowadzi się w formach pozaszkolnych:

1)  kwalifikacyjny kurs zawodowy,

2)  kurs umiejętności zawodowych,

3)  kurs kompetencji ogólnych,

4)  turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,

5)  kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Kształcenie ustawiczne w formie kursów kompetencji ogólnych będzie prowadzone w oparciu o program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia ogólnego począwszy od:

  • 1 września 2017 r. – dla klasy VII,
  • 1 września 2018 r. – dla klasy VIII,
  • 1 września 2019 r. – dla I klasy czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  • 1 września 2017 r. – dla I klasy branżowej szkoły I stopnia,
  • 1 września 2020 r. – dla I klasy branżowej szkoły II stopnia.

Natomiast kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów kompetencji ogólnych, odbywające się w oparciu o program nauczania uwzględniający dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego prowadzi się nie dłużej niż do 31 sierpnia 2023 r.

Kształcenie ustawiczne w formie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będzie prowadzone od 1 września 2017 r. w oparciu o program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodach. Natomiast kształcenie ustawiczne w formie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, odbywające się w oparciu o program nauczania uwzględniający dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach prowadzi się nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.

Kształcenie ustawiczne w formie innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych będzie prowadzone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia od 1 września 2017 r. Natomiast w przypadku kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, będzie prowadzone na podstawie rozporządzenia od 1 stycznia 2020 r. w oparciu o program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodach. Natomiast kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, odbywające się w oparciu o program nauczania uwzględniający dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach, prowadzi się nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.

Rozporządzeni weszło w życie 1 września 2017 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).
Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel