Nowe regulacje dotyczące kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Data publikacji: 1 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowe regulacje dotyczące kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Od 1 września 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Wprowadza zmiany związane z nowym ustrojem szkolnym, a także nowe terminy dla poszczególnych form.

Zmiany ustroju szkolnego celem zmian

Rozporządzenie z 18 sierpnia 2017 r. uwzględnia zmiany ustroju szkolnego – wprowadzenie branżowej szkoły I i II stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, ośmioletniej szkoły podstawowej oraz organizowanie kształcenia ustawicznego prowadzonego w formach pozaszkolnych uwzględniających nową podstawę programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach do nowych typów szkół.

Formy kształcenia ustawicznego

Kształcenie ustawiczne prowadzi się w formach pozaszkolnych:

1)  kwalifikacyjny kurs zawodowy,

2)  kurs umiejętności zawodowych,

3)  kurs kompetencji ogólnych,

4)  turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,

5)  kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Kształcenie ustawiczne w formie kursów kompetencji ogólnych będzie prowadzone w oparciu o program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia ogólnego począwszy od:

  • 1 września 2017 r. – dla klasy VII,
  • 1 września 2018 r. – dla klasy VIII,
  • 1 września 2019 r. – dla I klasy czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  • 1 września 2017 r. – dla I klasy branżowej szkoły I stopnia,
  • 1 września 2020 r. – dla I klasy branżowej szkoły II stopnia.

Natomiast kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów kompetencji ogólnych, odbywające się w oparciu o program nauczania uwzględniający dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego prowadzi się nie dłużej niż do 31 sierpnia 2023 r.

Kształcenie ustawiczne w formie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będzie prowadzone od 1 września 2017 r. w oparciu o program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodach. Natomiast kształcenie ustawiczne w formie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, odbywające się w oparciu o program nauczania uwzględniający dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach prowadzi się nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.

Kształcenie ustawiczne w formie innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych będzie prowadzone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia od 1 września 2017 r. Natomiast w przypadku kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, będzie prowadzone na podstawie rozporządzenia od 1 stycznia 2020 r. w oparciu o program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodach. Natomiast kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych, odbywające się w oparciu o program nauczania uwzględniający dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach, prowadzi się nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.

Rozporządzeni weszło w życie 1 września 2017 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).
Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel