Nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 28 października 2015 r.
Poleć znajomemu
Nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego

2 stycznia 2016 r. wchodzi w życie duża nowelizacja Kodeksu pracy, która zmienia zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem, w tym z urlopu ojcowskiego. Od nowego roku pracownik - ojciec będzie miał więcej czasu na skorzystanie z tego urlopu, a choć wymiar urlopu nadal będzie wynosił 2 tygodnie to będzie można z niego skorzystać w częściach.

Możliwość skorzystania z urlopu aż do 2. urodzin dziecka

Od 2 stycznia 2016 r. pracownik - ojciec wychowujący dziecko będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do:

  1. ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
  2. upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.
Możliwość podziału urlopu na 2 części

Obowiązujące przepisy  nie przewidują możliwości wykorzystania urlopu ojcowskiego w częściach. Od nowego roku urlop ojcowski będzie mógł być wykorzystany jednorazowo albo w  2 częściach, z czego każda musi wynosić  tydzień.

PRZYKŁAD
Dziecko pracownika - ojca urodziło się 15 grudnia 2014 r. Nie korzystał on z urlopu ojcowskiego na „starych zasadach” i złożył wniosek o tydzień urlopu od 4 stycznia 2016 r. Pracodawca będzie miał obowiązek udzielić tego urlopu, a pracownik będzie miał jeszcze tydzień urlopu do wykorzystania do dnia 14 grudnia 2016 r.
MPiPS określi wzór wniosku o urlop ojcowski

Urlop ojcowski będzie udzielany na podstawie pisemnego wniosku pracownika, składanego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca będzie obowiązany uwzględnić wniosek. Dodatkowo, resort pracy ma określić w drodze rozporządzenia wzór wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego, a także dokumenty, które należy do niego dołączyć.

Większa ochrona stosunku pracy

Po zakończeniu urlopu ojcowskiego pracodawca będzie miał obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie będzie to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby gdyby nie korzystał z urlopu.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel