Nowe zawody szkolnictwa zawodowego

Data publikacji: 15 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowe zawody szkolnictwa zawodowego

13 marca podpisane zostało rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Jak twierdzi MEN, zmiany podyktowane są aktualnymi trendami w danej branży, potrzebami rozwojowymi przemysłu, postępem technicznym, nowymi rozwiązaniami technologicznymi oraz strukturą szkolnictwa zawodowego.

Kształcenie w 213 zawodach …

Podpisane rozporządzenie, które wejdzie w życie 1 września 2017 r., zawiera katalog 213 zawodów szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie będzie prowadzone od 1 września 2017 r.  Kształcenie w ramach tych zawodów zgodnie z nowymi przepisami będzie stosowane w:

 • klasach I branżowych szkół I stopnia,
 • klasach I czteroletniego technikum,
 • semestrach I szkół policealnych.

Z kolei w pozostałych klasach czteroletniego technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i pozostałych semestrach szkoły policealnej aż do czasu zakończenia kształcenia zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy.

… w tym w 8 nowych

Ustawodawca przewidział nowe zawody, w ramach których będzie prowadzone kształcenie:

1) technik robót wykończeniowych w budownictwie, stanowiącym kontynuację kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

2) magazynier-logistyk, stanowiącym podbudowę do kształcenia w zawodzie technik logistyk oraz w pięciu tzw. zawodach pomocniczych, dedykowanych osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim,

3) pracownik pomocniczy krawca,

4) pracownik pomocniczy mechanika,

5) pracownik pomocniczy ślusarza,

6) pracownik pomocniczy stolarza,

7) asystent fryzjera (zawody wymienione w pkt 3-7 są dedykowane osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim),

8) operator maszyn i urządzeń hutniczych.

Zmiany w nazewnictwie zawodów

Ustawodawca przewidział również modyfikacje w zakresie nazewnictwa poszczególnych zawodów. Otóż:

 • zawód technik drogownictwa zostaje zastąpiony zawodem technik budowy dróg,
 • zawód technik dróg i mostów kolejowych zostaje zastąpiony zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,
 • zawód technik urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej,
 • zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • zawód technik budownictwa okrętowego zostaje zastąpiony zawodem technik budowy jednostek pływających,
 • zawód monter kadłubów okrętowych zostaje zastąpiony zawodem monter kadłubów jednostek pływających,
 • zawód technik cyfrowych procesów graficznych zostaje zastąpiony zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • zawód technik technologii ceramicznej zostaje zastąpiony zawodem technik ceramik,
 • zawód fototechnik zostaje zastąpiony zawodem technik fotografii i multimediów,
 • zawód monter-elektronik zostaje zastąpiony zawodem elektronik,
 • zawód monter mechatronik zostaje zastąpiony zawodem,
 • zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych zostaje zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 622).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel