Nowe zawody szkolnictwa zawodowego

Data publikacji: 15 marca 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowe zawody szkolnictwa zawodowego

13 marca podpisane zostało rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Jak twierdzi MEN, zmiany podyktowane są aktualnymi trendami w danej branży, potrzebami rozwojowymi przemysłu, postępem technicznym, nowymi rozwiązaniami technologicznymi oraz strukturą szkolnictwa zawodowego.

Kształcenie w 213 zawodach …

Podpisane rozporządzenie, które wejdzie w życie 1 września 2017 r., zawiera katalog 213 zawodów szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie będzie prowadzone od 1 września 2017 r.  Kształcenie w ramach tych zawodów zgodnie z nowymi przepisami będzie stosowane w:

 • klasach I branżowych szkół I stopnia,
 • klasach I czteroletniego technikum,
 • semestrach I szkół policealnych.

Z kolei w pozostałych klasach czteroletniego technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i pozostałych semestrach szkoły policealnej aż do czasu zakończenia kształcenia zastosowanie znajdą dotychczasowe przepisy.

… w tym w 8 nowych

Ustawodawca przewidział nowe zawody, w ramach których będzie prowadzone kształcenie:

1) technik robót wykończeniowych w budownictwie, stanowiącym kontynuację kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

2) magazynier-logistyk, stanowiącym podbudowę do kształcenia w zawodzie technik logistyk oraz w pięciu tzw. zawodach pomocniczych, dedykowanych osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim,

3) pracownik pomocniczy krawca,

4) pracownik pomocniczy mechanika,

5) pracownik pomocniczy ślusarza,

6) pracownik pomocniczy stolarza,

7) asystent fryzjera (zawody wymienione w pkt 3-7 są dedykowane osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim),

8) operator maszyn i urządzeń hutniczych.

Zmiany w nazewnictwie zawodów

Ustawodawca przewidział również modyfikacje w zakresie nazewnictwa poszczególnych zawodów. Otóż:

 • zawód technik drogownictwa zostaje zastąpiony zawodem technik budowy dróg,
 • zawód technik dróg i mostów kolejowych zostaje zastąpiony zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,
 • zawód technik urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej,
 • zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • zawód technik budownictwa okrętowego zostaje zastąpiony zawodem technik budowy jednostek pływających,
 • zawód monter kadłubów okrętowych zostaje zastąpiony zawodem monter kadłubów jednostek pływających,
 • zawód technik cyfrowych procesów graficznych zostaje zastąpiony zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • zawód technik technologii ceramicznej zostaje zastąpiony zawodem technik ceramik,
 • zawód fototechnik zostaje zastąpiony zawodem technik fotografii i multimediów,
 • zawód monter-elektronik zostaje zastąpiony zawodem elektronik,
 • zawód monter mechatronik zostaje zastąpiony zawodem,
 • zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych zostaje zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 622).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel