Nowości w organizacji rekolekcji w rozporządzeniu regulującym naukę religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 21 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowości w organizacji rekolekcji w rozporządzeniu regulującym naukę religii w publicznych przedszkolach i szkołach

MEN podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Wśród zmian na uwagę zasługują nowe regulacje dotyczące rekolekcji. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września 2017 r.

Zwolnienie uczniów z zajęć w celu odbycia rekolekcji

W ostatecznym brzmieniu rozporządzenia pojawił się zapis, w świetle której uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, a także innych rekolekcji, jeżeli stanowią one praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. Niemniej jednak w czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.

Rekolekcje według uzgodnień dyrektora z organizatorem

O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony przez organizujących rekolekcje na co najmniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekolekcji. Szczegóły odnośnie organizacji rekolekcji powinny być przedmiotem ustaleń pomiędzy szkołą a organizatorem rekolekcji. Postuluje się również ustalenie wspólnego terminu rekolekcji w przypadku, gdy w szkole prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego kościoła lub związku wyznaniowego.

W pozostałym zakresie zmiany w rozporządzeniu mają charakter dostosowujący.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1147).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel