Opieka zdrowotna nad uczniami – Sejm przyjął ustawę

Data publikacji: 23 kwietnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Opieka zdrowotna nad uczniami – Sejm przyjął ustawę

Sejm uchwalił ustawę, która standaryzuje zakres opieki zdrowotnej nad uczniami. Zapewnia ona dostęp do opieki zdrowotnej w szkole oraz gwarantuje dostęp dzieci i młodzieży do gabinetów stomatologicznych. Sprawdzamy szczegóły.

Równy dostęp do opieki zdrowotnej oraz stomatologicznej

Istotny element planowanych zmian w opiece zdrowotnej nad uczniami to skoordynowanie działań oraz poprawa komunikacji pomiędzy osobami sprawującymi tę opiekę. Opiekę zdrowotną będą sprawować: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna (w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole) oraz lekarz dentysta – w zakresie opieki stomatologicznej (w gabinecie stomatologicznym w szkole, gabinecie zlokalizowanym poza szkołą lub dentobusie).

Do jakiego wieku będzie sprawowana opieka:

  • profilaktyczna – do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • stomatologiczna – do ukończenia 19. roku życia.
Rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych. Opieka stomatologiczna, w zakresie określonym ustawą, wymaga zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów.

Organ prowadzący zapewni możliwość korzystania z gabinetów

Za zapewnienie gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz dentystycznego odpowiada organ prowadzący. W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, OP zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność leczniczą z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, w którym określa sposób organizacji udzielania świadczeń. 

Uregulowanie organizacji opieki nad uczniami przewlekle chorymi

Ustawa określa także organizację opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole. Będzie ona realizowana przez pielęgniarkę albo higienistkę szkolną, która współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnim uczniem, dyrektorem i pracownikami szkoły. Będą oni wspólnie określać sposób opieki nad uczniem, dostosowany do stanu jego zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu dziecka w szkole.

Szczegółowych informacji na temat ustawy udziela biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia, e-mail: [email protected], tel. (22) 831 30 71.

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel