Otwarcie przedszkoli już 6 maja - informacja MEN

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 29 kwietnia 2020 r.
Poleć znajomemu
Otwarcie przedszkoli już 6 maja - informacja MEN

Od 6 maja 2020 r. przedszkola będą mogły ponownie funkcjonować, przy czym organ prowadzący może ograniczyć liczebność dzieci w grupie, a co za tym idzie, nie wszystkie dzieci będą mogły wrócić do przedszkola. Jednostka samorządu terytorialnego może także, mimo wszystko, podjąć decyzję o zamknięciu wszystkich placówek na jej terenie.

Nie wszystkie przedszkola będą otwarte

Organy prowadzące  przedszkola „mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”. Przy czym organ prowadzący „może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach. Jednocześnie przewiduje się, że jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.”


MEN radzi, jak się przygotować na otwarcie przedszkola

 

Z informacji opublikowanych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że 6 maja 2020 r. otwarte mają zostać zarówno przedszkola, jak i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego. W związku z powyższym dyrektor powinien ustalić czy:

  • jednostka samorządu terytorialnego nie zdecydowała o zamknięciu wszystkich placówek przedszkolnych, mimo możliwości ich otwarcia;
  • i ile jest rodziców chętnych do ponownego przekazania dzieci pod opiekę placówki (sposób pozyskiwania informacji ustala dyrektor wspólnie z organem prowadzącym)
  • możliwe jest zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu wszystkim chętnym dzieciom, a jeśli nie – ustalić które dzieci  mają pierwszeństwo w dostępie do placówki w okresie epidemii; przy czym z placówek w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;

Przygotowując przedszkole na pobyt dzieci pamiętaj, aby m.in.:

  • usunąć z sal zabawki trudne do dezynfekcji (np. pluszaki);
  • zdezynfekować wszystkie powierzchnie w tym klamki, włączniki, krzesła, blaty, zabawki;
  • umieścić przy wejściu płyn do dezynfekcji;
  • przygotować odrębne pomieszczenie, w którym będzie można odizolować dziecko, które ma objawy choroby;
  • przygotować procedury bezpieczeństwa na wypadek podejrzenia zakażenia u pracowników lub podopiecznych.

Ważne dla rodziców

W związku z tą zmianą, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany rodzicom, gdy:

  • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
  • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

Źródło:

 

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 780)
 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel