Pełnomocnik Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 28 czerwca 2019 r.
Poleć znajomemu
Pełnomocnik Rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły

W celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, ograniczanie zjawiska agresji rówieśniczej, uczenia tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka został powołany Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki. Został nim sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

W celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, ograniczanie zjawiska agresji rówieśniczej, uczenia tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka został powołany Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki. Został nim sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Analiza przepisów i propozycje nowych rozwiązań prawnych leżą w kompetencjach pełnomocnika

Rada Ministrów może ustanowić pełnomocnika Rządu do określonych spraw. Korzystając z tego uprawnienia, przygotowano rozporządzenie, które ustanawia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki.

Do zadań Pełnomocnika należy:

  1. analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w szczególności przepisów prawa i rozwiązań dotyczących wspomagania przez szkołę i placówkę wychowawczej roli rodziny;
  2. analiza propozycji zgłaszanych przy „Okrągłym stole” edukacyjnym w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki;
  3. przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w tym projektów programów rządowych w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Pełnomocnik może wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania.

Rozporządzenie weszło w życie 28 czerwca 2019 r.


  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki wraz z uzasadnieniem (Dz.U. z 2019 r., poz. 1194).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel