Placówki publiczne mają nowe przepisy

Data publikacji: 31 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Placówki publiczne mają nowe przepisy

Od nowego roku szkolnego działalność placówek publicznych, takich jak oświatowo-wychowawczych czy młodzieżowych ośrodków wychowawczych będzie regulowało nowe rozporządzenie z 11 sierpnia 2017 r. Wprowadza ono kilka zmian w stosunku do obowiązujących przepisów – podpowiadamy, jakich!

Jakich placówek dotyczy rozporządzenie

Rozporządzenie dotyczy placówek:

  • oświatowo-wychowawczych,
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
  • młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
  • specjalnych ośrodków wychowawczych,
  • ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,
  • placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
Co wprowadzają nowe regulacje

Zmiany wprowadzone przez nowe rozporządzenie dotyczą m.in.:

1) rezygnacji ze wskazania, dla jakich grup dzieci i młodzieży niepełnosprawnych są przeznaczone ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, przeznaczenie tych ośrodków określa art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe,

2) wprowadzenia zapisu, że młodzieżowy ośrodek wychowawczy współpracuje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich,

3) rezygnacji ze wskazania, że dzieci i młodzież są przyjmowani do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz specjalnego ośrodka wychowawczego na okres, na jaki wydano orzeczenie,

4) możliwości przyjmowania do specjalnych ośrodków wychowawczych dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

5) współpracy specjalnego ośrodka wychowawczego ze szkołą, do której uczęszcza wychowanek,

6) zatrudniania psychologa, pedagoga i innych specjalistów oraz osób prowadzących zajęcia w specjalnym ośrodku wychowawczym, w zależności od potrzeb wychowanków,

7) doprecyzowania sposobu sprawowania opieki w porze nocnej w placówkach.

W realizacji zadań placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz, w zależności od potrzeb, z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
Przepisy przejściowe

Ze względu na zmiany dotyczące funkcjonowania specjalnych ośrodków wychowawczych w zakresie zatrudniania psychologów i pedagogów w życie wejdzie równocześnie przepis przejściowy wskazujący, że nowe regulacje w tym zakresie będą obowiązywać od 1 września 2018 r. W roku szkolnym 2017/2018 zatrudnianie wskazanych specjalistów regulują przepisy w dotychczasowym brzmieniu.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2017 r.
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel