Rozporządzenie w sprawie egzaminu ósmoklasisty podpisane!

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 9 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Rozporządzenie w sprawie egzaminu ósmoklasisty podpisane!

Zakończono prace legislacyjne nad rozporządzeniem w sprawie egzaminu ósmoklasisty. Nowy akt prawny wejdzie w życie 1 września 2017 r. i po raz pierwszy zostanie zastosowane w związku z egzaminem ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019.

Ogólny harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Nowe rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów szkół podstawowych i słuchaczy szkół podstawowych dla dorosłych. Po raz pierwszy uczniowie będą zdawać nowy egzamin w roku szkolnym 2018/2019.

Dzień egzaminu

Przedmiot

Czas trwania

I.

język polski

120 minut

II.

matematyka

100 minut

III.

język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski)

90 minut

przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia)

90 minut

Rozporządzenie w sposób szczegółowy reguluje przebieg egzaminu. W tym zakresie regulacje są zbliżone do tych, które obowiązywały w odniesieniu do egzaminu gimnazjalnego.

Informacja do OKE

Warto pamiętać o obowiązku informacyjnym ciążącym na dyrektorze. Otóż dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy będzie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty, musi zgłosić szkołę do OKE nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty. Zgłoszenie powinno zawierać numer szkoły z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512).
Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel