Ułatwienia w organizacji sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego od 1 września 2015 r.

Monika Fidler

Monika Fidler

Redaktor Portalu Oświatowego
Data publikacji: 10 lipca 2015 r.
Poleć znajomemu
Ułatwienia w organizacji sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego od 1 września 2015 r.

25 czerwca br. minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Głównym jego celem jest ułatwienie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 września br.

Najważniejsze zmiany określają nowe terminy

Główne zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem to:

  1. Ogłoszenie do 10 września każdego roku przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ujednoliconych komunikatów w sprawie:
  • materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz maturalnym,
  • listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania (w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki),
  • szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego,
  • sposobu organizacji i przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
  1. Określenie terminów, w których dyrektor szkoły na piśmie informuje rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego - nie później niż do 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego (§ 11 rozporządzenia), terminy te określone zostały również w przypadku egzaminu maturalnego - do 10 lutego (§ 38 rozporządzenia).
  2. Określenie składu zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego - co najmniej 2 nauczycieli, zamiast jak do tej pory 3 (§ 17 ust. 3 rozporządzenia).
  3. Możliwość powołania w skład zespołu nadzorującego przebieg sprawdzianu nauczycieli prowadzących zajęcia, z zakresu których przeprowadzany jest sprawdzian, a także możliwość powołania w skład zespołu nadzorującego wychowawcy zdających w przypadku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego (§ 17 rozporządzenia).
  4. Ustalenie wysokości opłaty za egzamin maturalny wnoszonej przez absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w przypadkach, o których mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy o systemie oświaty, opłata będzie wynosiła 50 zł (§ 78 rozporządzenia).

 

Przepis przejściowy dotyczy dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu do opinii poradni

Projekt zawiera przepis przejściowy, który mówi o tym, że opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydane na podstawie § 6a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, zachowują ważność i mogą być podstawą dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z 1 września 2015 r.
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel