Wymagania wobec szkół i placówek – nowości od 1 września 2017

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 31 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Wymagania wobec szkół i placówek – nowości od 1 września 2017

Resort edukacji przygotował nowe wymagania wobec szkół i placówek oświatowych, które obowiązują już w roku szkolnym 2017/2018. Przedstawiamy wymagania dla przedszkoli i szkół!

Wymagania wobec przedszkoli

1) Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

2) Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

3) Dzieci są aktywne.

4) Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

5) Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

6) Rodzice są partnerami przedszkola.

7) Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

8) Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

9) Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Szczegółowy opis wymagań zawiera załącznik do rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. (poz. 1611).

Wymagania wobec szkół

1) Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

2) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

3) Uczniowie są aktywni.

4) Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

5) Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

6) Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

7) Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

8) Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

9) Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 września 2017 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. poz. 1611).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel