Wymogi dla egzaminatorów przeprowadzających egzamin ósmoklasisty

Data publikacji: 27 lutego 2018 r.
Poleć znajomemu
Wymogi dla egzaminatorów przeprowadzających egzamin ósmoklasisty

Egzaminatorzy przeprowadzający egzamin ósmoklasisty zostali uwzględnieni w ewidencji – tak wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów. W nowych przepisach zaktualizowano również odwołania do przepisów dotyczących klasyfikacji zawodów.

Nowe ramowe programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów

W nowelizacji rozporządzenia ustalone zostały ramowe programy szkolenia w zakresie egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów tego egzaminu:

  • język polski,
  • matematyka,
  • język obcy nowożytny,
  • biologia,
  • chemia,
  • fizyka,
  • geografia,
  • historia,

które stanowią załączniki do rozporządzenia.

Ewidencja egzaminatorów

Do zakresów, w których osoba wpisywana do ewidencji egzaminatorów jest egzaminatorem, dodano egzamin ósmoklasisty oraz egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia. Wprowadzone zostały także przepisy przejściowe zapewniające ciągłość pracy egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

W nowych przepisach zaktualizowane zostały również odwołania do regulacji dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Rozporządzenie wchodzi w życie 9 marca 2018 r.
  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 15 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz.U. poz. 403).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel