Wymogi dla egzaminatorów przeprowadzających egzamin ósmoklasisty

Data publikacji: 27 lutego 2018 r.
Poleć znajomemu
Wymogi dla egzaminatorów przeprowadzających egzamin ósmoklasisty

Egzaminatorzy przeprowadzający egzamin ósmoklasisty zostali uwzględnieni w ewidencji – tak wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów. W nowych przepisach zaktualizowano również odwołania do przepisów dotyczących klasyfikacji zawodów.

Nowe ramowe programy szkolenia kandydatów na egzaminatorów

W nowelizacji rozporządzenia ustalone zostały ramowe programy szkolenia w zakresie egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów tego egzaminu:

  • język polski,
  • matematyka,
  • język obcy nowożytny,
  • biologia,
  • chemia,
  • fizyka,
  • geografia,
  • historia,

które stanowią załączniki do rozporządzenia.

Ewidencja egzaminatorów

Do zakresów, w których osoba wpisywana do ewidencji egzaminatorów jest egzaminatorem, dodano egzamin ósmoklasisty oraz egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia. Wprowadzone zostały także przepisy przejściowe zapewniające ciągłość pracy egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

W nowych przepisach zaktualizowane zostały również odwołania do regulacji dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Rozporządzenie wchodzi w życie 9 marca 2018 r.
  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 15 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz.U. poz. 403).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel