Zdalna rada pedagogiczna i nie tylko – nowe rozwiązania w okresie zawieszenia

Data publikacji: 27 marca 2020 r.
Poleć znajomemu
Zdalna rada pedagogiczna i nie tylko – nowe rozwiązania w okresie zawieszenia

Bardzo szybko doczekaliśmy się kolejnych rozwiązań w okresie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty. Najważniejsze z nich dotyczy zasad funkcjonowania organów szkoły. Sprawdź, jakie rozwiązania wprowadza MEN.

Rada pedagogiczna online

Przede wszystkim możliwe jest już przeprowadzenia posiedzenia rady pedagogicznej zdalnie, np. w formie wideokonferencji. Jak wynika z nowego rozporządzenia, posiedzenie rady pedagogicznej, ale też innych organów szkoły można zorganizować:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. wideokonferencja),
  • za pomocą innych środków łączności (np. telefonicznie),

W ten sposób może też działać sam dyrektor, np. przygotowując projekt arkusza organizacyjnego. Co więcej, w tym trybie swoje wnioski mogą zgłaszać rodzice, uczniowie, absolwenci i inne osoby realizujące swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych.

W przypadku organów kolegialnych (takich jaka rada pedagogiczna) możliwe jest też działanie w trybie obiegowym.

Treść podjętych czynności należy wówczas utrwalać w protokole, notatce, adnotacji lub w inny sposób.
Aby zorganizować posiedzenie rady pedagogicznej w formie zdalnej, nie musisz już szukać takiej możliwości w treści regulaminu rady pedagogicznej. Możesz zorganizować je nawet gdy regulamin takiej możliwości nie przewiduje. Niemniej jednak w trakcie pierwszego zebrania warto ten regulamin zmodyfikować, tak aby zapewnić należyty poziom organizacji zdalnej rady. W szczególności warto zwrócić uwagę na organizację głosowania (np. stosowanie ankiet elektronicznych), pamiętając przy tym, że co do zasady jest ono jawne.

Wyniki rekrutacji w internecie

Kolejna nowość dotyczy rekrutacji. Otóż wyniki w formie list kandydatów mają być podawane w formie list kandydatów także na stronach internetowych szkół. Warto zauważyć, że nowelizacja nie wymaga podania tej listy na stronie internetowej BIP, ale po prostu na stronie WWW szkoły.

Darmowe komputery dla uczniów i nauczycieli

Rozporządzenie daje też możliwość użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość. Użyczenie odbywa się na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący z daną osobą i ma następować nieodpłatnie. Organ prowadzący może też upoważnić dyrektora do wykonywania czynności w tym zakresie.

Zmiany w ramach konkursów, olimpiad i turniejów

Nowelizacja czyni możliwą zmianę regulaminu konkursu w trakcie roku szkolnego, w szczególności w zakresie liczby stopni konkursu, warunków uzyskania wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty konkursu. W takim przypadku uczestnicy zostaną poinformowani przez kuratora o zmianach.

Z kolei olimpiady i turnieje w roku szkolnym 2019/2020 mają być zaś organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy, co także wymusza zmiany w regulaminach. Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia olimpiady (turnieju)  przeprowadzonej w tym roku szkolnym otrzymają tytuł finalisty. Jednocześnie w olimpiadach i turniejach nie będą wyłaniani laureaci, o ile zawody trzeciego stopnia nie odbyły się choćby częściowo przed 26 marca 2020 r.

Wniosek o eksperyment do 30 kwietnia

Oprócz tego przedłużono termin na złożenia wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie w szkole eksperymentu pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021. Wniosek ten można składać do 30 kwietnia 2020 r.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 530).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel