Zerowy PIT w 2019 r. tylko po złożeniu oświadczenia

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 7 sierpnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Zerowy PIT w 2019 r. tylko po złożeniu oświadczenia

Pracownicy, który nie ukończyli 26 roku życia mogą skorzystać z nowego zwolnienia od podatku. Aby jednak już w 2019 r. pracodawca nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy, trzeba złożyć oświadczenie. Sprawdź szczegóły.

Zwolnienie przysługuje do dnia 26 urodzin lub osiągnięcia określonego przychodu

Od 1 sierpnia 2019 r. wolne od podatku dochodowego są m.in. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W związku z tym, że ustawa zmieniające ustawę o podatku dochodowym weszła w życie w trakcie roku kalendarzowego, przepisy przejściowe przewidują, że  do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia od podatku dla pracowników do 26 roku życia wynosi 35 636,67 zł.

Żeby nie czekać na zwrot podatku – trzeba złożyć oświadczenie

W 2019 r., mimo zmiany przepisów należy pobierać zaliczki na podatek (tj. zwolnienie to co do zasady będzie uwzględnione dopiero w zeznaniu rocznym), chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.  przychody będą w całości zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku złożenia powyższego oświadczenia płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody uzyskane od tego płatnika od dnia 1 sierpnia 2019 r. podlegały zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ww. ustawy  lub do dnia 26 urodzin pracownika (art. 5 ustawy z 4 lipca 2019 r.).

Oświadczenie pracownika

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1394)  oświadczam, że uzyskane przeze mnie w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody będą w całości zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym wnoszę o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowych od tych przychodów.

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel