Zmiany w prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 1 września 2016 r.
Poleć znajomemu
Zmiany w prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania

Przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania dostosowano do zmian związanych ze zniesieniem godzin karcianych. W związku z tym zajęcia dotychczas ewidencjonowane w dziennikach w ramach godzin karcianych począwszy od roku szkolnego 2016/2017 nie będą już rejestrowane. Co jeszcze się zmieniło?

2 podstawowe zmiany w przepisach

Oto najważniejsze zmiany wprowadzone przez rozporządzenie MEN z 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji:

1)      Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym – w tym przepisie nie ma już mowy o zajęciach w ramach godzin karcianych.

2)      Został uchylony § 13 ust. 2, który mówił, że w dzienniku innych zajęć należy dodatkowo odnotować przeprowadzenie zajęć w ramach godzin karcianych.

Konsekwencją wprowadzonych zmian jest nierejestrowanie dodatkowych godzin zajęć, który odbywały się w ramach godzin karcianych.

Przedłużenie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych

Nowelizacja ma również za zadanie dostosowanie przepisów rozporządzenia do przedłużenia funkcjonowania oddziałów przedszkolnych. Przekształcenie z mocy prawa oddziałów przedszkolnych w przedszkola zostało odroczone z 1 września 2016 r. do 1 września 2019 r.

Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2016 r.
  • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. poz. 1368).
Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel