Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop zdrowotny – inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania urlopu zdrowotnego nauczycielom. Dowiedz się, jakie warunki musi spełnić nauczyciel, by móc udać się na urlop zdrowotny oraz jakie prawa i obowiązki w tym zakresie ma dyrektor szkoły!

Zakres badań lekarskich po urlopie zdrowotnym – sprawdź, kto o tym decyduje

Pytanie: Nauczyciel wraca po urlopie dla poratowania zdrowia, który podpisał lekarz psychiatra, Czy przed dopuszczeniem nauczyciela do pracy wystarczy skierowanie nauczyciela na badanie do lekarza medycyny pracy, czy musi również odbyć się dodatkowe badanie psychiatryczne?

Wypowiedzenie automatycznie skraca urlop zdrowotny

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony zawsze w pełnym wymiarze godzin złożyła w kwietniu wniosek o udzielenie urlopu na poratowanie zdrowia na okres 1 roku. Czy w związku z brakiem godzin w następnym roku szkolnym w związku z likwidacją klas gimnazjalnych w zespole szkół dyrektor może udzielić urlopu na cały rok? Czy też ze względu na to, że dla nauczycielki nie ma godzin i miała dostać w maju wypowiedzenie można udzielić jej tego urlopu tylko do końca sierpnia i wręczyć na urlopie wypowiedzenie?

Kontrola wykorzystania urlopu zdrowotnego – czy to ma sens

Pytanie: W jaki sposób można ustalić, czy pracownik podejmuje leczenie w czasie urlopu zdrowotnego?

Czy wolno wydać polecenie służbowe nauczycielowi korzystającemu z urlopu zdrowotnego

Pytanie: Czy dyrektor może wezwać nauczyciela korzystającego z urlopu dla poratowania zdrowia do szkoły w celu uzupełnienia dokumentacji szkolnej?

Urlop zdrowotny bezpośrednio po zwolnieniu lekarskim i urlopie wypoczynkowym

Pytanie: Nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim od 07.04.2016 r. do 05.10.2016 r. (łącznie 182 dni). Od 06.10.2016 r. do 03.01.2017 r. (90 dni) korzysta ze świadczenia rehabilitacyjnego. Po świadczeniu rehabilitacyjnym wykorzysta urlop wypoczynkowy uzupełniający za rok 2016 od 04.01.2017 r. do 14.02.2017 r. (42 dni). Czy po urlopie wypoczynkowym uzupełniającym nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia i w jakim wymiarze?

Opieka nad uczniami w trakcie zielonej szkoły a urlop dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może być opiekunem uczniów na zielonej szkole?

Urlop zdrowotny także dla nauczyciela kontraktowego

Pytanie: Czy należy się urlop dla poratowania zdrowia dla pedagoga szkolnego, który w szkole pracuje 12 lat w pełnym wymiarze czasu pracy i jest zatrudniony na czas nieokreślony, posiada stopień nauczyciela kontraktowego?

Dieta radnego a urlop dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy nauczyciel - radny korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia może brać udział w posiedzeniach rady gminy?

Nauczyciel na urlopie zdrowotnym nie może brać udziału w egzaminie poprawkowym

Pytanie: Nauczyciel przedstawił orzeczenie lekarskie, wydane w trybie odwoławczym, o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od 28 lipca 2016 r. do 27 lipca 2017 r. Czy w tej sytuacji może być on członkiem zespołu egzaminacyjnego podczas egzaminu poprawkowego ( jako nauczyciel prowadzący dane zajęcia) w dniu 23 sierpnia 2016 r.?

Rezygnacja z urlopu zdrowotnego a skierowanie na badanie kontrolne

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia od 1 września W załączeniu przedłożył orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu na okres roku szkolnego 2016/2017. Nauczyciel zmienił jednak zdanie i chce zrezygnować z tego urlopu . Czy ma do tego prawo? Czy pisemna rezygnacja nauczyciela jest dla dyrektora wiążąca, czy to lekarz, który wydał orzeczenie powinien decydować o jego odwołaniu?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel