Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop zdrowotny – inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania urlopu zdrowotnego nauczycielom. Dowiedz się, jakie warunki musi spełnić nauczyciel, by móc udać się na urlop zdrowotny oraz jakie prawa i obowiązki w tym zakresie ma dyrektor szkoły!

Wcześniejszy powrót z sanatorium – co z urlopem zdrowotnym

Pytanie: Nauczyciel otrzymał 3-tygodniowy urlop dla poratowania zdrowia na leczenie sanatoryjne. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa musi skrócić swój pobyt w sanatorium. Czy może korzystać z urlopu zdrowotnego do końca okresu, na który został on udzielony?

Wolontariat w czasie urlopu dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy nauczyciel korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia może świadczyć pracę na zasadzie wolontariatu?   

Czy da się przesunąć urlop zdrowotny

Pytanie: Nauczycielce udzielono rocznego urlopu zdrowotnego. Chce jednak ona wykorzystać jedynie 2 miesiące tego urlopu, wrócić na kilka miesięcy do pracy i we wrześniu wykorzystać pozostałą część urlopu. Czy to możliwe?

Badania kontrolne po urlopie zdrowotnym trwającym do zakończenia zajęć

Pytanie: W jakim terminie nauczyciel po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia musi wykonać badania kontrolne, jeżeli urlop ten kończy się wraz zakończeniem zajęć? Czy nauczyciel musi zrobić badania przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego?

Cofnij ograniczenie zatrudnienia, a nauczyciel skorzysta z urlopu zdrowotnego

Pytanie: Czy nauczycielowi, który  wyraził zgodę na zmniejszenie zatrudnienia, można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia? Nadmienię jednak, iż w wyniku utworzenia dodatkowej klasy oraz godzin nauczania indywidualnego, nauczyciel ten od 1 września  (mimo wcześniejszego zmniejszenia godzin) będzie miał cały etat. Czy zatem jeśli zwróci się z prośbą o udzielenie takiego urlopu będzie go można mu udzielić?

Dodatkowa umowa w tej samej szkole a prawo do urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania w pełnym wymiarze czasu pracy. W tej samej szkole pracuje na dodatkową umowę na czas określony w wymiarze 1/18 etatu. Czy można udzielić mu urlopu dla poratowania zdrowotnego także w ramach tej dodatkowej umowy o pracę?

Nauczyciel nie straci wynagrodzenia w wyniku pracy w trakcie urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel pracował podczas urlopu dla poratowania zdrowia, w związku z czym został odwołany z urlopu. Czy powinien zwrócić wynagrodzenie za okres urlopu?

Ocena zdolności do pracy nauczyciela po urlopie dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy jako dyrektor mam prawo nie przyjąć do pracy nauczyciela, który wraca po urlopie zdrowotnym, a który dostał zgodę na pracę? Uważam, że stan zdrowia nauczyciela nie pozwala dobrze wykonywać zawodu.

Orzeczenie o przydatności do zawodu nauczyciela po urlopie zdrowotnym

Pytanie: Czy nauczyciel po urlopie zdrowotnym powinien przynieść zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu. Lekarz otolaryngolog - foniatra wydał zalecenie urlopu dla poratowania zdrowia.

Rezygnacja z urlopu zdrowotnego a skierowanie na badanie kontrolne

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia od 1 września. Nauczyciel zmienił jednak zdanie i chce zrezygnować z tego urlopu . Czy ma do tego prawo? Czy pisemna rezygnacja nauczyciela jest dla dyrektora wiążąca, czy to lekarz, który wydał orzeczenie powinien decydować o jego odwołaniu?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel