MEN: Już teraz arkusze organizacyjne opracowujemy według nowych przepisów!

Data publikacji: 10 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
MEN: Już teraz arkusze organizacyjne opracowujemy według nowych przepisów!

MEN podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko i uważa, że arkusze organizacyjne na rok szkolny 2017/2018 powinny być opracowywane według nowych przepisów. Zobacz, jak MEN wyjaśnia wątpliwości specjalistów.

Do arkuszy przygotowywanych na rok szkolny 2017/2018 stosujemy nowe przepisy

W odpowiedzi na wątpliwości ekspertów prawa oświatowego, w tym również Redakcji Portalu Oświatowego, MEN w specjalnym komunikacie przedstawił własną interpretację, które przepisy powinny być stosowane w związku z przygotowywaniem arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018. Otóż w stosunku do czynności, które wiążą się z organizacją i przygotowaniem szkół na nowy rok szkolny 2017/2018 zdaniem MEN należy stosować nowe przepisy ustawy – Prawo oświatowe oraz nowe rozporządzenia, w tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, określające procedurę i terminy opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji (mimo, że wchodzi ono w życie w dniu 1 września 2017 r.). W praktyce oznacza to m.in. obowiązek skonsultowania projektu arkusza ze związkami zawodowymi.

Dotychczasowa argumentacja została podtrzymana

MEN tłumaczy, że konieczność stosowania nowych przepisów wynika z art. 307 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), w świetle którego czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami nowej ustawy – Prawo oświatowe, znowelizowanej ustawy o systemie oświaty oraz znowelizowanej ustawy – Karta Nauczyciela, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Przepis ten zdaniem Ministerstwa uprawnia do stosowania aktów prawnych oczekujących, tzn. takich, które zostały już ogłoszone w Dzienniku Ustaw, ale jeszcze nie weszły w życie. Rozwiązanie to w ocenie MEN jest zamierzone i prawidłowe.

Natomiast czynności dotyczące trwającego roku szkolnego mają być podejmowane w oparciu o dotychczasowe przepisy (np. zmiana w arkuszu organizacji szkoły dotycząca obecnego roku szkolnego 2016/2017).

Źródło:

  • Strona internetowa MEN (https://men.gov.pl).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel