MEN: Już teraz arkusze organizacyjne opracowujemy według nowych przepisów!

Data publikacji: 10 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
MEN: Już teraz arkusze organizacyjne opracowujemy według nowych przepisów!

MEN podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko i uważa, że arkusze organizacyjne na rok szkolny 2017/2018 powinny być opracowywane według nowych przepisów. Zobacz, jak MEN wyjaśnia wątpliwości specjalistów.

Do arkuszy przygotowywanych na rok szkolny 2017/2018 stosujemy nowe przepisy

W odpowiedzi na wątpliwości ekspertów prawa oświatowego, w tym również Redakcji Portalu Oświatowego, MEN w specjalnym komunikacie przedstawił własną interpretację, które przepisy powinny być stosowane w związku z przygotowywaniem arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018. Otóż w stosunku do czynności, które wiążą się z organizacją i przygotowaniem szkół na nowy rok szkolny 2017/2018 zdaniem MEN należy stosować nowe przepisy ustawy – Prawo oświatowe oraz nowe rozporządzenia, w tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, określające procedurę i terminy opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji (mimo, że wchodzi ono w życie w dniu 1 września 2017 r.). W praktyce oznacza to m.in. obowiązek skonsultowania projektu arkusza ze związkami zawodowymi.

Dotychczasowa argumentacja została podtrzymana

MEN tłumaczy, że konieczność stosowania nowych przepisów wynika z art. 307 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), w świetle którego czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami nowej ustawy – Prawo oświatowe, znowelizowanej ustawy o systemie oświaty oraz znowelizowanej ustawy – Karta Nauczyciela, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Przepis ten zdaniem Ministerstwa uprawnia do stosowania aktów prawnych oczekujących, tzn. takich, które zostały już ogłoszone w Dzienniku Ustaw, ale jeszcze nie weszły w życie. Rozwiązanie to w ocenie MEN jest zamierzone i prawidłowe.

Natomiast czynności dotyczące trwającego roku szkolnego mają być podejmowane w oparciu o dotychczasowe przepisy (np. zmiana w arkuszu organizacji szkoły dotycząca obecnego roku szkolnego 2016/2017).

Źródło:

  • Strona internetowa MEN (https://men.gov.pl).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel