Uchwały organu stanowiącego w związku ze zmianami wynikającymi z ustawy o finansowaniu oświaty

Joanna  Swadźba

Joanna Swadźba

atowego.
Data publikacji: 19 stycznia 2018 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Jakie uchwały musi przyjąć organ stanowiący JST przed 1 września 2018 r. ze względu na zmiany wprowadzone do Karty Nauczyciela przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych?
Odpowiedź: W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych konieczne będzie podjęcie uchwały na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela.

Nowe przepisy – nie tylko od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany do ustawy Karta Nauczyciela wprowadzone zostały art. 76 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa ta weszła w życie 1 stycznia 2018 r., z tym, że dla niektórych przepisów ustawodawca wskazał inny termin wejścia w życie. Część zmian dotyczących ustawy Karta Nauczyciela wejdzie w życie z 1 września 2018 r.

W związku ze zmianą z 1 września 2018 r. przepisu art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela konieczne będzie podjęcie nowej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uwzględniające wprowadzone zmiany. Pozostałe zmiany ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie ustawy Karta Nauczyciela, nie wymagają podjęcia nowych uchwał.

Ze względu na to, że zmiany ww. przepisu wchodzą w życie 1 września 2018 r., to uchwała uwzględniająca zmiany wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych powinna zostać podjęta po 1 września 2018 r., to jest po dniu wejścia w życie zmian. Możliwe jest jednak podjęcie uchwały przed datą wejścia w życie zmian, jednak w takim przypadku uchwała powinna wejść w życie najwcześniej z 1 września 2018 r.
  • Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) - art. 72 w związku z art. 147 pkt 3.
Joanna Swadźba

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel