Wymiana legitymacji po przekształceniu zespołu szkół w szkołę podstawową

Dariusz Skrzyński

Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego
Data publikacji: 5 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Zespół szkół został przekształcony w szkołę podstawową. Czy trzeba wymieniać uczniom szkoły podstawowej legitymacje szkolne, jeżeli widnieje na nich pieczątka zespołu? Co z legitymacjami uczniów wygaszającego gimnazjum?
Odpowiedź: Tak. Zespół, który przekształcił się w szkołę podstawową, dokonuje wymiany legitymacji szkolnych oraz pieczęci, którymi opatruje się legitymacje.

Zmiana nazwy szkoły wiąże się ze zmianą dokumentacji

Niestety przepisy wprowadzające reformę oświatową milczą, jeżeli chodzi o legitymacje szkolne. Zatem odpowiednio należy stosować przepisy dotyczące legitymacji do sytuacji związanych z przekształcaniem szkół.

Przy przekształceniu zespołu w szkołę podstawową dochodzi do zmiany nazwy szkoły, a to musi spowodować wymianę legitymacje dla uczniów szkoły podstawowej. Wymiana jest bezpłatna. Zmiana nazwy szkoły nie jest błędem ani pomyłką w ścisłym słowa znaczeniu, jednak rozporządzenie nie dopuszcza do obrotu legitymacji z poprawkami, skreśleniami. W legitymacjach szkolnych nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Zatem powinna być wymieniona na nową.

Legitymacja szkolna jest nie tylko dokumentem potwierdzającym tożsamość ucznia, fakt jego uczęszczania do konkretnej szkoły, ale również dokumentem poświadczającym uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Dlatego powinna być aktualna.

Aktualne pieczęcie gimnazjum

Jeżeli chodzi o uczniów gimnazjum  w zespole, to również należy wymienić na nowe. Skoro do klas II i III gimnazjum w szkole podstawowej mają być stosowane dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów, to wydaje się, że powinna to być pieczęć gimnazjum (tak samo jak na świadectwach). Formalnie przecież gimnazja nie zostały zlikwidowane 1 września 2017 r. tylko są wygaszane. Uczeń klasy II i III gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej jest nadal uczniem gimnazjum, mimo że klasy te funkcjonują w szkole podstawowej. Zatem w dalszym ciągu na świadectwach, duplikatach świadectw, legitymacjach, arkuszach nie tyle można, ale trzeba używać pieczęci gimnazjum.

Dyrektor powinien zamówić odpowiednie pieczęci.
Dariusz Skrzyński

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel