Wymiana legitymacji po przekształceniu zespołu szkół w szkołę podstawową

Dariusz Skrzyński

Dariusz Skrzyński

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego
Data publikacji: 5 września 2017 r.
Poleć znajomemu
Pytanie: Zespół szkół został przekształcony w szkołę podstawową. Czy trzeba wymieniać uczniom szkoły podstawowej legitymacje szkolne, jeżeli widnieje na nich pieczątka zespołu? Co z legitymacjami uczniów wygaszającego gimnazjum?
Odpowiedź: Tak. Zespół, który przekształcił się w szkołę podstawową, dokonuje wymiany legitymacji szkolnych oraz pieczęci, którymi opatruje się legitymacje.
Zmiana nazwy szkoły wiąże się ze zmianą dokumentacji

Niestety przepisy wprowadzające reformę oświatową milczą, jeżeli chodzi o legitymacje szkolne. Zatem odpowiednio należy stosować przepisy dotyczące legitymacji do sytuacji związanych z przekształcaniem szkół.

Przy przekształceniu zespołu w szkołę podstawową dochodzi do zmiany nazwy szkoły, a to musi spowodować wymianę legitymacje dla uczniów szkoły podstawowej. Wymiana jest bezpłatna. Zmiana nazwy szkoły nie jest błędem ani pomyłką w ścisłym słowa znaczeniu, jednak rozporządzenie nie dopuszcza do obrotu legitymacji z poprawkami, skreśleniami. W legitymacjach szkolnych nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Zatem powinna być wymieniona na nową.

Legitymacja szkolna jest nie tylko dokumentem potwierdzającym tożsamość ucznia, fakt jego uczęszczania do konkretnej szkoły, ale również dokumentem poświadczającym uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Dlatego powinna być aktualna.
Aktualne pieczęcie gimnazjum

Jeżeli chodzi o uczniów gimnazjum  w zespole, to również należy wymienić na nowe. Skoro do klas II i III gimnazjum w szkole podstawowej mają być stosowane dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów, to wydaje się, że powinna to być pieczęć gimnazjum (tak samo jak na świadectwach). Formalnie przecież gimnazja nie zostały zlikwidowane 1 września 2017 r. tylko są wygaszane. Uczeń klasy II i III gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej jest nadal uczniem gimnazjum, mimo że klasy te funkcjonują w szkole podstawowej. Zatem w dalszym ciągu na świadectwach, duplikatach świadectw, legitymacjach, arkuszach nie tyle można, ale trzeba używać pieczęci gimnazjum.

Dyrektor powinien zamówić odpowiednie pieczęci.
Dariusz Skrzyński

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel